Čistoća Karlovac

Mobilno reciklažno dvorište ponovo je na terenu od ponedjeljka

VIŠE IZ RUBRIKE

Raspored

Opasni i neopasni otpad građani uvijek mogu odložiti u jedno od dva reciklažna dvorišta: na Ilovcu i na Maloj Švarči

Od ponedjeljka, 8. travnja mobilno reciklažno dvorište ponovo je na terenu.

 U ponedjeljak, 8. travnja, prvo je u MO Mahično, a potom prelazi u MO Pokupska dolina.

U utorak, 9. travnja je u MO Rečica, a poslije toga u MO Šišljavić.

U srijedu, 10. travnja mobilno reciklažno dvorište dolazi na područje MO Zadobarje, a nakon toga na područje MO Gornje Stative.

U četvrtak, 11. travnja opasni i neopasni otpad u mobilno reciklažno dvorište moći će odložiti prvo građani s područja MO Tušilović, a potom i građani s područja Cerovac Vukmanićki.

U tjednu nakon gore navedenog (od 15. travnja) mobilno reciklažno dvorište bit će na raspolaganju i građanima s područja mjesnih odbora: Ladvenjak – Selišće, Vukmanić, Knez Gorica, Popović brdo, Skakavac, Sjeničak – Utinja i Kablari.

Kompletan raspored mobilnog reciklažnog dvorišta u travnju sa datumima, lokacijama i vremenom dolaska na www.cistocaka.hr.

Ukoliko građani s navedenih područja neće biti u mogućnosti odložiti otpad u mobilno reciklažno dvorište u vrijeme predviđeno rasporedom, opasni i neopasni otpad uvijek mogu odložiti u jedno od dva reciklažna dvorišta: na Ilovcu i na Maloj Švarči.

Radno vrijeme reciklažnih dvorišta: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7 do 15 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 20 sati te subotom od 7 do 15 sati. Nedjeljom i blagdanima reciklažna dvorišta ne rade.