Karlovačka županija

Ministar Branko Bačić Karlovačkoj županiji predao 54 predmeta državne imovine na raspolaganje i postupanje

VIŠE IZ RUBRIKE

Još bolje upravljanje

Uvjeren sam da će se ovim Zakonom ubrzati raspolaganje državnom imovinom jer svaki od ovih predmeta predstavlja rješavanje nekog projekta značajnog za život građana pojedinog dijela županije, poručio je ministar Bačić

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić danas je posjetio Karlovačku županiju. Tom prigodom sa županicom Martinom Furdek Hajdin potpisao je odluku o predaji na postupanje zahtjeva za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske - Karlovačkoj županiji.

-Radi se o prvoj fazi gdje nam su nam dodijeljena 54 zahtjeva koja su podnijele fizičke i pravne osobe sa područja Karlovačke županije. Još su nam najave za oko 200-tinjak takvih predmeta i 100-tinak predmeta koje su podnijele jedinice lokalne samouprave, a i sama Karlovačka županija. Dakle, u budućnosti nam se dodjeljuje negdje oko 400 predmeta. S ovim Zakonom smo zaista zadovoljni jer smatramo da dovodi do jedne decentralizacije, ona je važna da bi se predmeti brže i učinkovitije rješavali, što smo na sastanku i iskazali, ne umanjujući angažman djelatnika s državne razine. Po nadležnosti smo češće u komunikaciji s podnositeljima zahtjeva i mislim da tu možemo uvesti jednu disciplinu da se predmeti kvalitetnije ponašaju, a naravno da se onda i kvalitetnije riješe, rekla je nakon radnog sastanka županica Martina Furdek Hajdin.

Dodala je da na području županije postoji dosta nekretnina koje se ne koriste, a u vlasništvu su države. U urbanom dijelu to su poslovni prostori i stanovi, ali ima i građevinskih čestica. Istaknula je da se Županija dobro kadrovski ekipirala za provođenje ovog posla. Vezano uz državnu imovinu županica je još napomenula.

-Potaknula sam i temu problematike darovanja zemljišta koja je vezana uz Hrvatske šume. Vrlo aktualna je tema Poslovne zone u Ogulinu, a proces darovanja zastao je upravo zbog velike naknade. Međutim, ovaj tjedan je u Saboru rasprava o izmjenama i dopunama Zakona o šumama unutar kojeg je bilo predviđeno da u takvim slučajevima kada su podnositelji Općine i Gradovi, ta naknada više  se ne bi plaćala. Ako taj Zakon bude izglasan u ovom obliku, to će biti veliki vjetar u leđa za one predmete koji već dugo očekuju da budu darovani i da se aktiviraju nove gospodarske zone. Ne samo u Ogulinu, to je aktivno  i u gradu Karlovcu, i u Lasinji. Nadam se da će to biti još jedan veliki doprinos Vlade RH za veći gospodarski angažman na području cijele naše Domovine.

Druga tema bila je vezana uz stanogradnju, a radi se o depriviranom području Karlovačke županije; točnije o općinama Vojnić i Cetingrad te gradu Slunju, čiji su načelnici i gradonačelnica također bili na sastanku.

-Današnja predaja 54 predmeta praktično je provedba Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama  u vlasništvu  RH koji je stupio na snagu početkom siječnja te smo njime uspostavili kako funkcionalnu, tako i financijsku decentralizaciju u upravljanju državnom imovinom. Pred nama je izlučivanje još 320 novih  zahtjeva; bilo da su ih podnijele fizičke i pravne osobe ili jedinice lokalne samouprave koje ćemo prepustiti Karlovačkoj županiji. Ali isto tako prepustit ćemo ih i Gradu Karlovcu, kazao je ministar Branko Bačić.

Uvjeren je da će se ovim Zakonom ubrzati raspolaganje državnom imovinom jer svaki od tih predmeta predstavlja rješavanje nekog projekta značajnog za život građana pojedinog dijela županije. Govoreći o stanogradnji ministar Bačić je rekao:

-Na području Karlovačke  županije imamo više različitih vrsta ulaganja u stambeni fond; bilo da se radi o postpotresnoj obnovi gdje je završeno 145 obnova, a 37 ih je u tijeku. S druge strane kroz projekt  energetske obnove, obnavljamo  stambeni fond na području ove županije. U prvoj fazi radi se o 31 višestambenoj zgradi, a to su u pravilu zgrade u kojima stanari imaju troškove za energiju koji su viši 10 posto od njihovih prihoda. Prema tom kriteriju na području cijele Hrvatske obnovit ćemo  387 zgrada.

Za sada se krenulo sa Slunjem, a pored toga obnavljat će se i obiteljske kuće koje su u vlasništvu Republike Hrvatske. Na sastanku je bilo riječi i o zahtjevu slunjske gradonačelnice za izgradnjom višestambenih zgrada u tom gradu za mlade obitelji. Već sljedeći tjedan u Ministarstvu će se održati sastanak na kojem bi trebali biti predstavnici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama kako bi se krenulo s izgradnjom POS-ovih stanova. Ministarstvo putem međuresorske suradnje sa jedinicama lokalne samouprave provodi još jedan projekt kojim se rješava stambeno pitanje za potrebe kadrova koji su iznimno važni za gospodarski  i društveni život  u tim jedinicama lokalne samouprave. Kroz taj projekt žele izgraditi određeni broj stanova na području Karlovačke županije.

-Počet ćemo krajem mjeseca ili početkom ožujka izgradnju prvih 11 obiteljskih kuća u vlasništvu RH u Vojniću za što je praktički i završen proces javne nabave. Sada smo u trenutku kada uspostavljamo gradilište, a sve se financira sredstvima Europske unije, zaključio je ministar Bačić.

Pozvao je sve načelnike i gradonačelnike da se uključe u projekt izrade planova nove generacije. Naime, sukladno zakonskim odredbama, Ministarstvo je odlučilo da će sve prostorne planove prebaciti u digitalni model za što su osigurana potrebna sredstva.