Ideja za obilježavanjem Međunarodnog dana žena pojavila se prvi put početkom 20. stoljeća u doba brze industrijalizacije i ekonomske ekspanzije koja je često dovodila do protesta zbog loših radnih uvjeta.

Međunarodni je dan žena; Žena kao ravnopravni sudionik u odlučivanju

VIŠE IZ RUBRIKE

    Međunarodni dan žena svake se godine obilježava na današnji datum, a pozornost se pritom pridaje ekonomskim, političkim i društvenim dostignućima pripadnica ženskog spola. Ujedinjeni narodi ovogodišnjem Međunarodnom danu žena posvetili su temu pod nazivom „Razmislite jednako, izgradite pametno, inovirajte za promjene“  kojom inovacije žena i djevojaka, za žene i djevojke, stavljaju u središte napora za postizanje ravnopravnosti spolova. Danas u suvremenom društvu svakoj ženi treba omogućiti sudjelovanje i odlučivanje u svim područjima društvenog, političkog i gospodarskog života kao aktivnim, potpuno ravnopravnim sudionicama u svim javnim područjima, ali i na razini obitelji i vlastitog socijalnog okruženja. U svim važnijim odlučivanjima i događanjima žena ne može biti samo promatrač, nego i aktivan, potpuno ravnopravan sudionik.

    -Dostupni podaci ukazuju na činjenicu da su žene najčešće žrtve diskriminacije i nasilja što je rezultat neuravnotežene podjele moći između muškaraca i žena. Siromaštvo i socijalna isključenost, sadrže jasnu rodnu dimenziju koja je najvidljivija u nešto višoj stopi rizika siromaštva kod žena, višoj stopi nezaposlenosti žena, nižim prosječnim zaradama žena u odnosu na muškarce te većim socijalnim rizicima jednoroditeljskih i samačkih starih kućanstava, stoji na stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

    Slijedom toga, nije ispravno samo na današnji dan utvrđivati položaj žena u društvu i o njemu raspravljati. Svakodnevno treba razgovarati o navedenom, tražiti rješenja i postavljati ciljeve kako bismo ne bismo koračali jedni ispred ili iza drugih, već bok uz bok i na taj način osvajali svijet.