Prvi Karlovački

Među najdoktorima i četvero iz KA-županije

11.12.2018

Županija

Portal Najdoktor.com će nastaviti na temelju iskustava pacijenata stvoriti što realniju sliku o pojedinim liječnicima

Portal Najdoktor.com petu godinu  zaredom objavio je popis najboljih doktora po izboru pacijenata u Republici Hrvatskoj. Među njima su i četvero iz Karlovačke županije:  liječnica obiteljske medicine – Snježana Vučić Peris, zatim dvoje liječnika iz karlovačke Opće bolnice – otorinolaringolog Bojan Fanfani i pedijatrica Marija Spajić te neurolog iz ogulinske bolnice Dragan Mejakić.

Kriteriji po kojima je portal Najdoktor.com birao najbolje liječnike su ukupan broj komentara, odnos broja pozitivnih i negativnih komentara i kvaliteta samih komentara. Kao i proteklih godina komentari koji su se odnosili na vrijeme čekanja i osoblje nisu se uzimali u obzir iz razloga što u mnogim slučajevima liječnici ne mogu birati osoblje niti utjecati na broj pacijenata.

U priopćenju portala Najdoktor.com još se navodi da nastavljaju s prvobitnim ciljem da na temelju iskustava pacijenta stvaraju, što je moguće, realniju sliku o pojedinim liječnicima u Republici Hrvatskoj.