Prvi Karlovački

Medić: Većina škola kojima je Županija osnivač danas u štrajku

10.10.2019

Županija

Škole u Karlovačkoj županiji većinom podržavaju i uključile su se u današnji opći štrajk. Po podacima kojima raspolaže županijski upravni odjel za školstvo i kojima je Županija osnivač, a njih je 33, ili ne rade djelomično ili ne rade uopće ili su većina u štrajku. Radi se jedino u Učeničkom domu u Ogulinu, a ostali su u štrajku.

Od naših 18 osnovnih škola, u 10 svi štrajkaju, u četiri škole većina, a u četiri djelomično. Što se pak tiče srednjih škola prema našim podacima svi štrajkaju u dvije, većina u pet, a djelomično u šest. Prema tome naše škole su se sve uključile u štrajk i podršku učiteljima i profesorima. U svakom slučaju treba podržati  njihovu legitimnu borbu za prava i dostojanstvo u jednom izuzetno zahtjevnom poslu u odgoju i obrazovanju mladih. Napominjem da u većini škola nema djece, manji dio djece je došao i u svim školama su otvorena vrata kako je resorno ministarstvo preporučilo. Vodi se briga o sigurnosti djece da su zbrinuti i sigurni  i nikakvih problema nismo imali u Karlovačkoj županiji, rekla nam je županijska pročelnica za školstvo Marija Medić. (m.m.)