Prvi Karlovački

Martina Marušić Britvec imenovana za direktoricu Poduzetničke zone Korana

Autor: Ivica Pilaković

14.01.2022

Vijesti

Po provedenom javnom natječaju za odabir i imenovanje direktora Poduzetničke zone Korana d.o.o. za usluge i poslovanje nekretninama, Skupština Društva donijela je odluku kojom se mag. pol. univ. spec. stud. eur. Martina Marušić Britvec imenuje članom Uprave – direktoricom trgovačkog društva. Spomenuto imenovanje je na mandat od četiri godine s početkom od 1. veljače 2022. godine.

Odluka je stupila na snagu danom donošenja, 11. siječnja 2022.

Foto: LAG Vallis Colapis