Prvi Karlovački

Mali princ “pojavio” se u Tounju

Autor: Branko Obradović

09.08.2022

Mozaik

Mali princ uljepšao fasadu Područne škole Tounj

Projekt energetske obnove Područne škole Tounj financiran sredstvima Karlovačke županije i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, pri samom je završetku. U tijeku je zamjena elektroinstalacija kotlovnice i dvorane, te završni vizualni radovi.  Procijenjena vrijednost projekta je 1,9 milijuna kuna. Ravnateljica Područne škole Tounj Anđelina Božičević istaknula je da su vizualne finese i završne detalje Malog princa izabrali Učiteljsko vijeće Osnovne škole Josipdol i učitelji u Područnoj školi Tounj. Mural je izradio Leonard Lesić.