Članovi Taekwondo klub "Banija Pandas" uspješni na polaganju

Lucio Matuzić i Petar Fičko uspješno položili za viši stupanj crnog pojasa

VIŠE IZ RUBRIKE

    U organizaciji Hrvatskog taekwondo saveza u održan je u Zagrebu ispit za stjecanje taekwondo zvanja razine od 1. do 4. dana. Ispitu je pristupilo 160 sportaša iz brojnih hrvatskih klubova. Iz Taekwondo kluba "Banija Pandas" ispitu su pristupila dva sportaša, Lucio Matuzić i Petar Fičko, koji su uspješno položili za viši stupanj crnog pojasa 2. poom. (b.o.)