Turistička zajednica grada Karlovca

Lokalno stanovništvo prepoznalo kvalitativne promjene u razvoju turizma u Karlovcu

VIŠE IZ RUBRIKE

Stavovi stanovništva

Gotovo 90 posto anketiranih stanovnika podržava cjelogodišnji razvoj turizma.

Turistička zajednica grada Karlovca, u okviru provođenja projekta IQM Destination KARLOVAC - Integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji, provela je ispitivanje stavova lokalnog stanovništva o turizmu grada. U analizi se primjećuje vrlo konkretna promjena svijesti stanovnika u promišljanju turizma, konkretnih ideja i uočavanja prilika i izazova.

Lokalno stanovništvo najvažniji je dionik u procesu razvoja održivog turizma u destinaciji. Podrška lokalnog stanovništva razvoju turizma, ključna je ne samo zbog činjenice da je lokalno stanovništvo u neformalnim susretima s turistima najbolji ambasador turizma destinacije kroz gostoljubivost i vlastitu sposobnost da preporuči i predstavi atrakcije i sadržaje u destinaciji, nego i zbog činjenice da samo razvoj turizma u destinaciji koji je podržan od strane lokalnog stanovništva može biti dugoročno održiv.

Početno mjerenje stavova stanovnika provedeno je 2019. godine. Od tada su pokrenuti brojni novi projekti i sadržaji a zajedno sa svim dionicima u destinaciji razvijamo konkurentne turističke proizvode kojima nastojimo ostvariti glavne ciljeve djelovanja.

Analiza je provedena na temelju mišljenja 281 stanovnika Karlovca. Gotovo 90% njih podržava cjelogodišnji razvoj turizma što je 3 % više nego u početnom mjerenju. Njih 82% smatra da su sadržaji u gradu dostupni tokom cijele godine najvažnija pretpostavka razvoja turizma dok je 54% njih istaknulo i kvalitetu ugostiteljske ponude. Više od trećine ispitanika istaknulo je važnim intenzivniju distribuciju informacija o cjelokupnoj ponudi u destinaciji.

Kao najkvalitetnije posebnosti Karlovca po kojima se ona razlikuje od ostalih destinacija u Hrvatskoj lokalno stanovništvo u obje faze istraživanja istaknulo je posebnost grada Karlovca da leži na četiri rijeke, te njegove parkove i šetnice. Lokalno stanovništvo Karlovca prepoznaje konkretne pomake u razvoju turizma u Karlovcu jer tri godine nakon inicijalnog ispitivanja (2022. godine) kao posebnosti ističe i tematske ture te izvrsne turističke vodiče koji su nositelji takvih tura, razvoju gastronomije baziranu na pivu, što upućuje da se potaknut lokalnom manifestacijom razvio konkretan ugostiteljski proizvod.

Od pojedinačnih elemenata turističke ponude grada lokalno stanovništvo najbolje je ocijenilo hortikulturno uređenje javnih površina a u uređenost fasada i produljenje boravka turista u našem gradu stanovništvo smatra najvećim izazovom razvoja turizma u destinaciji.