Prvi Karlovački

Kolegij župana Hrvatske zajednice županija

Autor: Marta Marinović

14.07.2021

Politika

U prostoru Hotela Hilton Garden In u Zagrebu održan je danas kolegij župana Hrvatske zajednice županija. Ovo je bio prvi kolegij župana, nakon održanih lokalnih izbora i prva prilika da se svi novoizabrani vodeći ljudi hrvatskih županija okupe i rasprave o važnim temama. Kolegij je raspravio pitanja vezana za organizaciju Izborne Skupštine HZŽ-a, temu problematike gospodarenja otpadom, što je bio prijedlog Karlovačke županije, aktivnosti Zajednice do kraja 2021. godine te druge aktualne teme iz djelokruga rada županija. U radu skupa je u ime Karlovačke županije sudjelovala županica Martina Furdek Hajdin.

Glavna tema današnja sjednice bila je vezana uz centre za gospodarenje otpadom, odnosno dinamiku uspostavljanja istih. Kako bi se konstruktivno raspravilo o ovoj temi, sjednici kolegija je prisustvovao i ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić. Ministar je naglasio da uspostava učinkovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom zahtijeva partnerski odnos svih sudionika: Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, jedinica lokalne i regionalne samouprave, i građana. U tom kontekstu istaknuo je i važnost županija u razvoju projekata koji bi riješili obradu miješanog komunalnog otpada, ali i aktivnosti na povećanju količina odvojeno sakupljenog komunalnog otpada.

-Centri za gospodarenje otpadom jedan su od ključnih elemenata za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom te pitanja vezana uz njihovo djelovanje zahtijevaju odgovoran pristup svih sudionika. Promjene u sustavu, bile one pozitive ili negativne, odražavaju se na mikrorazini i građanima koji na primjeru svog naselja, općine, grada ili županije procjenjuju kvalitetu i održivost gospodarenja otpadom. Mogućnosti recikliranja sve su veće, a nove tehnologije u tom području su u zamahu i omogućuju ekološki prihvatljivije procese. Uspostava održivog sustava neće samo poboljšati kvalitetu života naših građana, već se tu otvaraju i ozbiljne prilike za razvoj tog segmenta gospodarstva i nova zapošljavanja, istaknuo je potpredsjednik Hrvatske zajednice županija i koprivničko-križevački župan Darko Koren te je dodao je da je svaki centar za gospodarenje otpadom individualni projekt pa, sukladno tome, treba pristupiti i rješenjima.

Uz navedeno, na prvom kolegiju župana se raspravljalo i o planiranim aktivnostima Zajednice za naredno razdoblje gdje će poseban naglasak biti stavljen na sljedeće teme: efikasnije upravljanjima školama i institucijama u nadležnosti županije, uvođenje kvalitetnog javnog linijskog prijevoza, decentralizacija dijela državne imovine EU projekti te pitanje rješavanja zahtjeva vezanih uz imovinsko-pravne odnose na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.

Na kraju sjednice je dogovoreno kako će se u rujnu održati još jedan kolegij župana kao priprema za izbornu Skupštinu Hrvatske zajednice županija na kojoj će se birati novo vodstvo Zajednice za iduće dvije godine.