Prvi Karlovački

Kodeksom ponašanja na vodi protiv neprimjerenih ponašanja kupača

Autor: Ivica Pilaković

08.08.2022

Karlovac

Predavanje s ciljem prevencije neprimjerenih ponašanja kupača kao i uklanjanja i smanjivanja štetnih posljedica po život i zdravlje osoba koje borave na kupalištima uz rijeke.

Gradsko društvo Crvenog križa Karlovac organizira prigodno predavanje dana 10.08. 2022. u 11:00 sati na kupalištu Foginovo (kod kafića) na temu „Kodeks ponašanja na vodi.” Pozivaju sve zainteresirane da se uključe u aktivnosti, a s ciljem prevencije nastanka štetnih posljedica za život i zdravlje kupača.