Građanima su na raspolaganju dva reciklažna dvorišta, na Ilovcu i na Maloj Švarči

Karlovčani sve češće koriste reciklažna dvorišta

VIŠE IZ RUBRIKE

    Građanima grada Karlovca na raspolaganju su dva reciklažna dvorišta, na Ilovcu, Zagrebačka 17 d te od prošle godine na Maloj Švarči, Ulica dr. Slavka Rozgaja 5 a.

    Građani grada Karlovca sve češće koriste reciklažna dvorišta. Naime, u Reciklažnom dvorištu na Ilovcu u 2018. godini prikupljeno je 90 tona otpada, dok je u 2019. godini ta količina znatno veća - 220 tona. I novo reciklažno dvorište na Maloj Švarči, koje je započelo s radom u listopadu prošle godine također bilježi količine veće od očekivanih. Od 1. listopada od kada je na raspolaganju građanima, pa do sredine siječnja u njemu je prikupljena 31 tona otpada. Od odloženog otpada, najzastupljeniji su glomazni i građevinski otpad, a građani su često odlagali i otpadne gume, plastičnu ambalažu, tekstil, elektronički otpad, crijep, staklo, papir i kartonsku ambalažu, izolacijski materijal s azbestom i drugo. Radno vrijeme reciklažnih dvorišta je ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7 do 15 sati, Utorkom i četvrtkom od 12 do 20 sati i subotom od 7 do 15 sati. Nedjeljom i blagdanima reciklažna dvorišta ne rade. Količine prikupljenog otpada govore o sve većoj svijesti građana o odvajanju otpada, i značaju gospodarenja otpadom uopće. Tvrtka Čistoća zahvaljuje građanima na tome te poziva da i nadalje u što većem broju koriste reciklažna dvorišta. U slučaju potrebe, djelatnici na reciklažnim dvorištima rado će im odgovoriti i pružiti dodatna pojašnjenja vezano za korištenje reciklažnog dvorišta. (b.o.)