Prvi Karlovački

Karlovački SDP o box barijerama: Dovoljno je samo malo osnovnoškolskog poznavanja fizike

Autor: Ivica Pilaković

20.09.2022

Politika

Karlovački SDP uputio je priopćenje o  box barijerima koje prenosimo u cijelosti:

Još jedan skup i besmislen projekt u režiji vladajućeg HDZ-a grubo se obio o glavu stanovnika, naših sugrađana, na Brodarcima. Vladajuća ekipa je u neznanju i gluposti ovaj puta premašila samu sebe. A bilo je dovoljno samo malo osnovnoškolskog poznavanja fizike;

Krenimo redom:

1) Arhimed: “Svako tijelo gubi na težini onoliko koliko teži istisnuta tekućina!”

2) Tlak u tekućini proporcionalan je visini stupca tekućine. (Ne ovisi o obliku posude.)

3) Tlak u tekućini širi se u svim smjerovima jednako.

Gradonačelniče i gospodo iz HDZ-a ova se tri zakona uče već u 7. razredu osnovne škole a u gimnaziji se računaju i zadaci na osnovu tih postulata.

Posljedica:

Voda koja je natopila zemlju i podvukla se pod boksove koji čine barijeru je stvorila uzgon na dno boksa (ili bilo koje posude u toj situaciji). Sasvim usput tu pojava dobro poznaju građevinari. Građevine na močvarnom i podvodnom terenu se mogu proračunom kontrolirati na uzgon. Posebni slučaj tog problema su suhi dokovi u brodogradilištima koji se moraju posebno sidriti protiv zaplivavanja.

Idemo dalje:

Uzgon je proporcionalan ro=specifična masa, G=gravitacija i h=visina stupca tekućine. Kad su vreće ili boksovi punjeni zemljom do visine h i istovremeno postoji izvana stupac vode (rijeke) do iste visine, uzgon boksa će biti = ro × g × h. I tu nema problema jer je ro zemlje nekoliko puta veći od ro vode pa postoji višak težine koji box i dalje pritišće na tlo. (1 kubik zemlje je 3-4 tone dok je 1 kubik vode 1 tona pa postoji pretičak sile težine od 2-3 tone). Kad je boks punjen zemljom neće se pomaknuti. Ako zemlju u boksu zamijenimo vodom onda se uzgonu suprotstavlja težina vode, dakle isti ro. Boks će stajati na mjestu dok je razina vode izvan boksa niža od one u boksu. Kad se razine izjednače boks više nema težine. Da je boks posuda s krutim stijenkama, daljim porastom visine vode izvan boksa, on bi i zaplivao kao brod. To se i dogodilo. Zemlja u boksovima se ne može zamijeniti vodom.

Na znanje vam gospodo iz HDZ-a i vi bi vodili Grad. Natrag u školu.