Prvi Karlovački

Karlovačka županija preuzima poslove Ureda državne uprave Karlovačke županije

Autor: Branko Obradović

07.11.2019

Županija

Reforma sustava Ureda državne uprave

Sukladno Zakonu o sustavu državne uprave i posebnih 66 zakona, poslovi ureda državne uprave u županijama od 1. siječnja 2020. godine, povjeravaju se županijama. Radi se o preuzimanju gotovo 200 poslova, što za županije predstavlja veliki izazov, a čemu su prethodile brojne aktivnosti Ministarstva uprave. Cilj ove reforme je sustav učiniti efikasnijim i racionalnijim. Tako i Karlovačka županija preuzima poslove od Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji. O tome smo razgovarali s predstojnicom Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji Ines Pavlačić i županijskom pročelnicom za graditeljstvo i okoliš Marinom Jarnjević, koja je koordinatorica imenovana od Ministarstva uprave.

Koji se sve poslovi, za koje je nadležan Ured državne uprave, prenose na Karlovačku županiju?

-Ines Pavlačić: Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji kao državno tijelo prvog stupnja nadležan je za mnoge poslove, ovom reformom se gotovo 200 poslova prenosi županiji. To su poslovi opće uprave, državne matice. Ako trebate rodni list, vjenčani list, smrtni list ili domovnicu do 31. prosinca ove godine ići će te po te dokumente u Ured državne uprave, a od 1. siječnja u Karlovačku županiju. Tu je i registar birača, priprema registra birača za izbore i sklapanje braka u građanskom obliku. Građanima je poznato da je prije dvije godine Ured državne uprave dvoranu za vjenčanja preselio na novu adresu u Radićevu 3. Ti poslovi će isto od 1. siječnja biti preneseni Karlovačkoj županiji. Zatim, vođenja registra udruga, statusne promjene udruga i besplatna pravna pomoć. Nadalje, ako otvarate obrt ili imate bilo kakve statusne promjene obrta ili vam treba izvadak iz obrtnog registra, za te poslove je također nadležan Ured državne uprave, kojem se trebate obratiti i ako otvarate ugostitelji objekt, jer je nadležan za utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta, kao i ako otvarate trgovinu. Ured državne uprave izdaje rješenja za obavljanje usluga turističkog vodiča, za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, nakon provedenog postupka legalizacije. Vrlo važan segment su imovinsko-pravni poslovi, to je pravo na naknadu za povrat imovine oduzete za vrijeme komunističke vladavine. Vrlo važni i aktualni poslovi o kojima se u posljednje vrijeme puno govori, su poslovi izvlaštenja, možemo reći da najveći segment poslova su izvlaštenja vezana uz sustav obrane od poplava. Svi koji trebaju biti stambeno zbrinuti na područjima posebne državne skrbi obraćaju se Uredu državne uprave, koji sukladno tome vodi liste prvenstva za sve korisnike stambenog zbrinjavanja. Važan segment je područje društvenih djelatnosti. Dakle, sva pitanja i pravni položaj hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, organizacija pokopa hrvatskih branitelja uz odavanje vojnih počasti. Tu su i poslovi vođenja registra sportskih djelatnosti, Ako se otvara neki vrtić i tu Ured državne uprave ima prvi korak, jer utvrđuje uvjete za početak rada i programa predškolskog odgoja. Ured utvrđuje privremeni program za školovanje učenika s teškoćama u razvoju, zatim donosi odluke o prijevremenom upisu i odgodi upisa djece u prvi razred osnovne škole. Također se donosi odluka o broju razrednih odjela i slično. Dakle veliki broj poslova i gotovo 200 njih se prenosi u nadležnost Karlovačke županije.

Ima li poslova koji se ne prenose županijama i koji su to poslovi?

-Ines Pavlačić: To je jedna mala količina poslova, koji se ne prenose županijama. Dakle, nadzor zakonitosti akata predstavničkih tijela, općinskih i gradskih vijeća te županijskih skupština. Taj nadzor neće više provoditi Ured državne uprave, ali neće ni županije. Ti poslovi ostaju nadležnim tijelima državne uprave, odnosno ministarstvima. Isto tako, Ured državne uprave sada obavlja poslove upravne inspekcije, dakle, nadzor nad tijelima lokalne, područne i regionalne samouprave, poslove sportske inspekcije, dakle nadzor pravnih i fizičkih osoba u sustavu sporta. To su poslovi koji ostaju državi, odnosno nadležnim ministarstvima i oni se ne prenose u nadležnost županija.

Koliko Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji ima trenutno zaposlenih i koliko ih odlazi iz sustava u sklopu ove reforme?

-Ines Pavlačić: Ured trenutno ima 116 zaposlenika, koji su zaposleni na neodređeno vrijeme. U sklopu ove reformske mjere iz sustava izlazi gotovo polovica zaposlenika, njih 53. Sam Zakon o sustavu državne uprave, koji je pravni temelj ove reforme, propisao je da svi službenici i namještenici zaposleni u uredima državne uprave, koji do 31. prosinca 2025. godine stječu uvjete za starosnu mirovinu mogu podnijeti zahtjev za prestanak državne službe uz otpremninu. Zahtjev je trebalo predati do 1. listopada ove godine. U Uredu državne uprave u Karlovačkoj županiji konkretno su to učinila 53 djelatnika. Oni su podnijeli zahtjeve za prestanak državne službe s 15. prosincem i za njih će s tim danom prestati služba uz otpremninu i oni će napustiti sustav.

Koliko djelatnika Ureda državne uprave prelazi u Karlovačku županiju?

-Marina Jarnjević: U ovom trenutku možemo načelno govoriti o polovici djelatnika, točan broj znat ćemo u idućem razdoblju.

Je li Karlovačka županija spremna za preuzimanje Ureda državne uprave?

-Marina Jarnjević: 2017. godine kada smo svi stupili na ove funkcije, naravno da nismo bili svjesni da će vrlo brzo doći do ove reforme, bez obzira što su bile neke naznake u javnosti da bi se to moglo dogoditi. Naravno da mi sada poduzimamo apsolutno sve aktivnosti kako bi tu reformu realizirali. Kako bi učinili sve da naši građani 2. siječnja 2020. godine, kada će preuzimanje formalno biti napravljeno, to i ne osjete. Razmatramo sve mogućnosti, koje su nam u skladu sa zakonom, koje su nam dane kako bismo spremni dočekali kraj godine i početak iduće godine s novim ustrojem.

Da li se takvim sustavom osigurava kontinuitet i efikasnost u obavljanju poslova i koje su sve prednosti povjeravanja poslova?

-Marina Jarnjević: Najveći dio bi se odnosio u ovom projektu zaštite od poplava. Tu je bila jedna jako dobra suradnja zadnje dvije godine. Projekt zaštite od poplava grada Karlovca izuzetno nam je bitan na području naše županije. Postupci izvlaštenja su nam ključni, sada će se dogoditi to da više neće biti nužna koordinacija, koja je bila do sada s Uredom državne uprave i koja je jako dobro funkcionirala. Sada će se sve odvijati u jednom tijelu. Dakle, Karlovačka županija će, zapravo, uz sve ostale poslove raditi i poslove izvlaštenja. Naravno, da se takvim sustavom osigurava kontinuitet i efikasnost u obavljanju poslova. Više se neće morati ići po rodni list u Ured državne uprave, ako će te morati podnijeti određene prijave za stipendije, već će se sve moći obaviti na razini Karlovačke županije. Zapravo će biti jedna institucija i mislim da će se građani vrlo brzo naviknuti i naučiti da više ne trebaju ići u nekoliko institucija po određene dokumente, nego će većinu moći dobiti u Karlovačkoj županiji.

Postoje li kakve specifičnosti kod preuzimanja poslova?

-Ines Pavlačić: Poslovi izvlaštenja trenutno su nam najaktualniji. U ovom trenutku imamo 2.100 čestica pred Uredom za državnu upravu vezano za ovaj karlovački model. Čestice koje su u postupku osiguranja dokaza, odnosno izvlaštenja. Tu je suradnja s Karlovačkom županijom jako dobra, usko surađujemo, međusobno koordiniramo, tako da je taj dio sada aktualan. Neke specifičnosti, koje će možda građanima biti zanimljive vezane su uz nadolazeće predsjedničke izbore. Ne možemo u ovom trenutku znati hoće li biti dva kruga izbora ili će biti samo jedan. Ukoliko budu dva kruga, specifičnost je da će prvi krug provesti Ured državne uprave, očekuje se da će izbori biti raspisani u prosincu, a drugi krug, ako ga bude, provest će Karlovačka županija. Za isti posao u kratkom vremenu dvije nadležne institucije.

Koje tehničke pojedinosti je potrebno odraditi i osigurati za kvalitetno preuzimanje poslova od strane Karlovačke županije?

-Marina Jarnjević: Dakle, tu je niz aktivnosti, koje je potrebno napraviti, isto tako potrebno je postojeće aplikacije, koje postoje u Uredu državne uprave povezati s Karlovačkom županijom. Tu govorimo o besplatnoj pravnoj pomoći, potrebno je riješiti registar birača i državne matice. Potrebno je izmijeniti pečate. Upravo treba odraditi sve što treba da bi 2. siječnja bilo koji građanin mogao doći do izvatka iz matice rođenih i da uopće ne osjeti da se događa, to što se događa. To naše građane ne bi trebalo zanimati, nego bi oni trebali ishoditi onaj dokument koji trebaju. Da li smo mi proveli sve aktivnosti, to je na nama i evo apsolutno sve poduzimamo. Mi moramo također i pravno neke stvari riješiti vezano uz ustrojstvo Karlovačke županije. Puno je tu elemenata koji moraju biti do kraja godine realizirani.

Kakva je do sada bila suradnja Ureda državne uprave i Karlovačke županije?

-Ines Pavlačić: Suradnja je bila jako dobra i moja obaveza kao predstojnice, prema zakonu je da sam dužna osigurati suradnju sa svim tijelima lokalne, područne i regionalne samouprave. Suradnja je vrlo korektna, Karlovačka županija je nama potpora, donedavno smo bili i u prostorima Karlovačke županije, dok nismo preselili u Križanićevu ulicu. Mogu pohvaliti suradnju sa županom i svim njegovim suradnicima. U glavnom fokusu su i Uredu državne uprave i Karlovačkoj županiji građani i stranke, a od svega što radimo najviše koristi imaju građani.

-Marina Jarnjević: Suradnja je cijelo vrijeme intenzivna, u posljednje dvije godine vrlo intenzivna, posebno po projektu zaštite od poplava, tu je i s Hrvatskim vodama stalna suradnja. Mnogo je tu institucija koje su u priči i s kojima je potrebno neometano surađivati, kako bismo realizirali određene projekte i aktivnosti, koje smo započeli. Naše djelatnosti su na neki način povezane, dopunjuju se. Sada će Karlovačka županija imati priliku od početka do kraja odraditi neke poslove, koji su do sada bili odvojeni. Poslovi su nam bili povezani i suradnja je bila neminovna. Mi smo sada poduzeli sve aktivnosti da provedemo sve u skladu sa zakonom. Vrlo je nezgodna situacija kada vam s nacionalne razine dolaze određeni nalozi za postupanje i kada je zakonska regulativa određena u tom smjeru. Mi tu zapravo nemamo posebnih mogućnosti, razmatrali smo sve elemente, koji su sastavni dio te reforme. Uistinu smo pazili na sve, pazili smo i na zaposlenike i na poslove.

Što je s prostorima, gdje će se nastaviti obavljati preuzeti poslovi?

-Marina Jarnjević: Očekivanja su da će pojedini zaposlenici preći u određene odjele, koji se nalaze u Ulici Ambroza Vraniczanya, a većina će ostati u Križanićevoj ulici. Ja sam sa svojim odjelom za graditeljstvo i okoliš u Križanićevoj ulici, gdje se nalazi i pretežni dio Ureda državne uprave. Tendencija je zapravo da veći dio ostane u Križanićevoj ulici, tako da građani zapravo neće imati neka lutanja. Naravno da će građani na vrijeme biti o svemu informirani.

-Ines Pavlačić: Vjerujem da će dvorana za vjenčanja ostati u Radićevoj ulici. Imamo značajan porast brakova u građanskom obliku, dvorana radi punom parom. Došla sam u Ured državne uprave prije četiri i pol godine, a dočekalo me svašta. Susrela sam se s nekim stvarima, koje u ovo doba informatike, u vrijeme kada građani očekuju efikasnost, nisu primjenjive, pogotovo određene metode rada. S time sam se borila od početka mandata, s nekim stečenim navikama. Naši građani zaslužuju brzu i potpunu uslugu. Odradili smo veliki posao, dočekao me veliki broj zaostalih predmeta stambenog zbrinjavanja, oko 3.500 te oko 200 predmeta neriješene obnove od Domovinskog rata, to smo sve očistili. Mislim da je ovo sve što prenosimo Karlovačkoj županiji korektno odrađeno.

Branko Obradović

Foto: Igor Čepurkovski