Prvi Karlovački

Karlovačka policija danas provjerava naljepnice za invalide

Autor: Anamarija Radočaj

03.12.2019

Karlovac

Akcija je organizirana na inicijativu Mreže prometnih policija država Europe TISPOL pod nazivom "ENABLE", a usmjerena je na zlouporabu znaka pristupačnosti

Nakon što su Ujedinjeni narodi 3. prosinca proglasili Međunarodnim danom osoba s invaliditetom, Komisija za ljudska prava je pozvala zemlje članice da ističu obilježavanje tog datuma kako bi se postigla jednakost u ostvarivanju ljudskih prava i sudjelovanju osoba s invaliditetom u društvu. Hrvatska je treća zemlja u svijetu koja je ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, što ukazuje na spremnost i potrebu hrvatskog društva da osigura jednake mogućnosti za ovu populaciju.

Ovaj se dan diljem svijeta obilježava na različite načine, od likovnih izložbi promicanja umjetnička djela osoba s invaliditetom do prosvjeda kojima se želi ukazati na teškoće u njihovu svakodnevnom životu.

Jedna od učestalih teškoća s kojim se suočavaju osobe s invaliditetom su parkirališna mjesta na koja se najčešće parkiraju automobili bez odgovarajuće naljepnice ili se iste pak zloupotrebljavaju. To je prepoznala Mreža prometnih policija država Europe, TISPOL koja ove godine provodi akciju “ENABLE” koja je usmjerena na korištenje parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom kao i na zlouporabu znaka pristupačnosti. Akciji se pridružila i Policijska uprava karlovačka čiji djelatnici tijekom današnjeg dana kontroliraju navedeni problem.

-Pozivamo vozače da danas kao i u buduće ne koriste parkirališna mjesta rezervirana za osobe s invaliditetom jer im se time uskraćuje i onemogućava mobilnost i stvaraju nepremostive poteškoće, rekao nam je Damir Danilović iz PU karlovačke.

Akcija se provodi na području pod nadležnošću Policijske uprave karlovačke, a u gradu Karlovcu su suradnji s službenicima Prometnog redarstva Grada Karlovca. (a.r.)

Foto: Pixabay