Ipak prodaja

Karlovačka banka prodaje Veliku vojarnu

VIŠE IZ RUBRIKE

Licitacija

Procijenjena tržišna vrijednost nekretnine iznosi 1.670.980,16 eura, a početna cijena nekretnine na licitaciji je milijun eura

Što s Velikom vojarnom na Trgu bana Jelačića? Pitanje je koje se godinama postavlja. Budući da se zgrada nalazi u samom centru Karlovca u zaštićenoj povijesnoj jezgri za sudbinu su zainteresirani i Grad Karlovca, a uključila se i Karlovačka županija.

Zgrada je, naime, u vlasništvu Karlovačke banke koja je ovih dana oglasila javni natječaj za prodaju Velike vojarne putem postupka licitacije.

-Temeljem prijedloga Sektora pravnih i kadrovskih poslova, za prodaju nekretnine – „Velike vojarne“ u Karlovcu, od dana 4. studenog 2022. Uprava Karlovačke banke d.d., donijela je dana 14. studenog 2022. Odluku broj OU-2022/464/1 kojom se prihvaća prijedlog i kojom je određena prodaja predmetne nekretnine putem javnog natječaja i postupka licitacije – „Javni natječaj za prodaju nekretnine javnim nadmetanjem“.

U predmetnoj Odluci određeno je da će se uvjeti prodaje nekretnine odrediti posebnom Odlukom.

S obzirom da se radi o teško utrživoj nekretnini, oportuno je uvjete prodaje nekretnine iz javnog natječaja, oglasiti i u medijima tj. sredstvima javnog priopćavanja, navedeno je između ostalog u tekstu natječaja koji je Banka uputila medijima, zbog, kako kažu, velikog interesa javnosti za sudbinu ovog objekta.

Prema podacima koje još navode radi se objektu od ukupno 2286 kvadratnih metara, od kojih je 310 kvadrata dvorišta, a sama površina zgrade mješovite namjene je 1976 kvadrata.

Procijenjena tržišna vrijednost nekretnine iznosi 1.670.980,16 eura, a početna cijena nekretnine na licitaciji je milijun eura.

Nadmetanju mogu pristupiti fizičke i/ili pravne osobe, a provodi ga komisija koju imenuje Uprava Karlovačke banke d.d., na način da zaprima prijave za nadmetanje, utvrđuje ponuditelje koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u licitaciji, te provodi samu licitaciju, stoji dalje u uvjetima natječaja.

Što se tiče ostalih detalja natječaja prijave za licitaciju podnose se Sektoru pravnih i kadrovskih poslova Karlovačke banke d.d. Karlovačke banke d.d., I.G. Kovačića 1, 47 000 Karlovac; neposrednom dostavom ili preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom; tako da iste pristignu najkasnije do 10. siječnja 2023. do 16,00 sati.

Javno nadmetanje održat će se u prostorijama Karlovačke banke d.d. I.G. Kovačića 1, 47 000 Karlovac, dana 20. siječnja 2023.g. sa početkom u 12.00 sati.

Natjecatelja može zastupati punomoćnik koji se legitimira valjanom pisanom punomoći.

Ukoliko se za licitaciju na nekretnini prijavi samo jedan natjecatelj licitacija se može održati, ali nekretnina ne može biti prodana ispod objavljene početne cijene.

Sve informacije o predmetnom natječaju mogu se dobiti u Karlovačkoj banci d.d., e-mail: nekretnine@kaba.hr, tel: 047/417 512 .