Okrugli stol

Kako sačuvati građu od šireg političkog i kulturnog značaja?

VIŠE IZ RUBRIKE

Arhiviranje rada civilnog društva

Na okruglom stolu istaknuta su tri ključna segmenta u kojima je organizacijama nužna podrška: prostor, ljudi i tehnika

U Ilirskoj dvorani Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić", u srijedu je održan javni razgovor o potrebama i resursima organizacija civilnog društva u području prikupljanja, bilježenja, dokumentiranja i arhiviranja svog rada i materijala od društvenog značaja.

U razgovoru u kojem je sudjelovao veći broj predstavnica i predstavnika karlovačkih organizacija iz različitih područja djelovanja te predstavnice Državnog arhiva u Karlovcu, zaključeno je da se tek zajedničkim nastojanjima i suradnjom između civilnog (udruge) i javnog (arhivi, ustanove) sektora može postići neki napredak u tom polju.

Naime, zbog marginaliziranog položaja organizacija civilnog društva u ukupnom sustavu te posljedično njihovih ograničenih kapaciteta, većina organizacija nema usustavljene održive i trajne prakse očuvanja svog organizacijskog pamćenja niti znanje potrebno za taj specifični rad.

Time se vrijedan segment razvoja društva, posebno onog koji se odnosi na specifičnosti civilnog društva, zauvijek gubi. Potreba za sustavnim prikupljanjem, čuvanjem, digitaliziranjem i korištenjem arhivskog gradiva o djelovanju civilnog društva nije prepoznata niti u pravno-institucionalnom okviru arhivske djelatnosti niti u pravno-institucionalnom okviru razvoja civilnog društva.

Iako Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, predviđa kategorizaciju vrijedne građe privatnih stvaratelja i imatelja, metodologija i kriteriji nisu dovoljno jasni u primjeni na civilno društvo, tim više što je često riječ o građi od šireg političkog i kulturnog značaja.

Ministarstvo kulture i medija, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske te drugi dionici u ovom polju, poput lokalnih i regionalnih samouprava, trebali bi prepoznati nastojanja civilnog društva da sačuvaju i aktiviraju gradivo koje proizvode i koje oslikava povijest razvoja društva na lokalnim razinama i na nacionalnom planu, te ih podržati kroz specifične mehanizme koji će osigurati održivost tih praksi.

Na okruglom stolu istaknuta su tri ključna segmenta u kojima je organizacijama nužna podrška: prostor, ljudi i tehnika. Zanimljivo je da iste probleme dijele i javne ustanove te državni arhivi, koji ipak imaju znatno institucionalno zaleđe.

Unatoč navedenim preprekama, organizacije civilnog društva razvijaju različite modele sistematizacije, katalogizacije i digitalizacije građe koja se odnosi na same organizacije, specifične zajednice ili šira područja civilno-društvenog djelovanja izvan fokusa javnih institucija te je čine javno dostupnom.

O svojim praksama čuvanja i aktiviranja gradiva govorile su Ivana Francišković Olrom iz Eko Pana i Ksenija Sanković iz Kinoklub Karlovac.

Razgovor je moderirala Matija Mrakovčić iz udruge Kurziv odnosno Centra za dokumentiranje nezavisne kulture, jedinog community arhiva koji od 2011. sustavno prikuplja materijale proizvedene na izvaninstitucionalnoj kulturnoj sceni u Hrvatskoj.

Eko Pan je počeo kao Ekološka sekcija Pan SKUC-a Braća Radić 1998. godine, a 2002., odlukom članova započinje s radom kao samostalna udruga. Provodi programe edukacije o ekologiji, zaštiti prirode i okoliša, promiče načela održivog razvoja te organizira i sudjeluje u zaštiti okoliša na području Karlovačke Županije.

Eko Pan je članica Mreže Zelenih telefona Hrvatske koju čini devet neprofitnih udruga za zaštitu okoliša i prirode, a Eko Pan pokriva Karlovačku i Ličko-senjsku županiju.

Kinoklub je osnovan 1999. kao školska sekcija podnazivom Videodružina Gimnazije Karlovac. Tri godine kasnije, kao maturanti osnivaju udrugu mladih koja se bavi audiovizualnom djelatnošću te promiče filmsku i video kulturu te srodne umjetnosti.

Kinoklub je suorganizator Filmske revije mladeži i Four River Film Festivala, nacionalne, odnosno međunarodne manifestacije posvećene srednjoškolskom filmu te Karlovačkog riječnog kina, jedinstvenog open air kina na obali rijeke Korane.

Okrugli stol u Karlovcu ujedno je dio nastojanja neformalne platforme nezavisnih arhiva i knjižnica za promjenom položaja nezavisnih, izvaninstitucionalnih, organizacijskih arhiva.

Platformu za sada čine Centar za dokumentiranje nezavisne kulture, Documenta, Centar za dramsku umjetnost, Kuća ljudskih prava, Savez udruga Clubture, Arhiv Srba u Hrvatskoj, Udruženje za razvoj kulture URK te Multimedijalni institut.

Okrugli stol održao se u sklopu projekta "Arhivi odozdo - organizacijsko pamćenje kao element održivosti civilnog društva" koji provode organizacije koje vode community arhiv Centar za dokumentiranje nezavisne kulture, udruge Kulturtreger i Kurziv.

Projekt je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.