Prvi Karlovački

Kako Grad Karlovac upravlja i raspolaže poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Grada i RH?

Autor: Sunčica Laić

15.04.2021

Karlovac

Cilj je prije svega stvarno staviti poljoprivredno zemljište u funkciju da služi poljoprivrednom razvoju i poljoprivrednicima, poručio je gradonačelnik Mandić

Kako Grad Karlovac upravlja i raspolaže gradskim poljoprivrednim zemljištem i zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske bila je tema današnje konferencije za novinare u Gradskoj upravi.

Govoreći o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, Sandra Halovanić iz nadležnog gradskog odjela izjavila je kako je javni poziv za iskaz interesa za zakup poljoprivrednog zemljišta trajno otvoren i može se podnijeti na propisanom obrascu koji se nalazi na web stranici Grada. Ukupna površina zemljišta kojim se raspolaže temeljem ovog programa je 730 ha. Maksimalna površina za zakup je 300 ha, a maksimalna površina za prodaju određena je Zakonom na 50 ha. Na javni natječaj za zakup državnog zemljišta objavljen u rujnu i listopadu protekle godine pristiglo je 10 ponuda, u veljači ove godine izrađeni su nacrti ugovora za šest poljoprivrednih proizvođača i čeka se suglasnost nadležnog ministarstva na odluku o izboru najpovoljnijih ponuditelja.

Kao otežavajuće okolnosti u raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, istaknula je dugotrajan postupak od iskaza interesa za zemljište do uvođenja u posjed, dugotrajnu proceduru izmjene Programa raspolaganja koja je nužna jer se naknadno utvrđuju površine u vlasništvu RH koje nisu dostavljene na popisu koji je Grad dobio od RH, te neusklađenost katastarskih i gruntovnih knjiga

Raspisan natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u k.o. Donje Mekušje

Što se tiče raspolaganja poljoprivredni zemljištem u vlasništvu Grada, u ožujku ove godine Gradsko vijeće donijelo je Odluku o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu, a maksimalna površina zakupa je 15 ha gradskog zemljišta. Danas je raspisan javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta za 24 ha (dvije proizvođačke cjeline) u k.o. Donje Mekušje.

Temeljem Pravilnika o dodjeli potpora male vrijednosti i poljoprivrednim gospodarstvima, Grad sufinancira kupnju poljoprivrednih zemljišta od privatnih osoba u svrhu okrupnjavanja posjeda i to do 5.000 kn/ha za susjednu česticu i do 3.000 kn/ha za ostalo zemljište. Grad Karlovac sufinancira i uređenje minimalno 0.5 ha zapuštenog poljoprivrednog zemljišta i to do 30 posto prihvatljivih troškova uređenja po računu ili do 1.000 kn po ha za samostalno uređenje. Maksimalni godišnji iznos je do 15.000 kn po korisniku. Isplata se obavlja po stavljanju zemljišta u funkciju poljoprivredne proizvodnje.

Inače, kako je naglasila Halovanić, u zadnje tri godine Grad Karlovac bilježi blagi porast broja OPG-ova, te ih je 2020. godine bilo ukupno 1.583.

Kao buduće korake, Halovanić je istaknula izmjene Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje grada Karlovca kako bi se naknadno uvrstile čestice koje nisu obuhvaćene sadašnjim programom, a već ima interesa za takve čestice, zatim namjera im je temeljem iskazanih interesa kontinuirano raspisivati natječaje za zakup i prodaju državnog i gradskog zemljišta, nastaviti poticati okrupnjivanje zemljišta OPG-ova kroz gradske programe, učinkovito raspolagati gradskim zemljištem putem javnih natječaja, te unaprjeđivati i dorađivati GIS sustav radi što lakšeg identificiranja čestica od strane zainteresiranih stranaka.

Gradonačelnik Damir Mandić istaknuo je kako je cilj svega ovoga što je odrađeno zadnjih dvije tri godine, prije svega stvarno staviti poljoprivredno zemljište u funkciju da služi poljoprivrednom razvoju i poljoprivrednicima.

-Procedure su bile jako duge, na Gradskom vijeću više puta su se donosili akti koji su vezani za poljoprivredno zemljište. Naravno da su oni vezani uz Zakon koji je donesen o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem i mogu ovdje istaknuti da smo mi kao Grad Karlovac među prvima, ako ne i prvi pokrenuli taj postupak i mislim da smo jedan od gradova u Hrvatskoj koji je zaista otišao jako daleko što se tiče raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. U tom kontekstu, naš odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam i odsjek za Pametni grad odradili su vrhunski posao jer ovo je jedan od onih poslova koji je sigurno zalog razvoja grada Karlovca, u ovom kontekstu govorimo o poljoprivredi. Jednako tako vrijedi istaknuti da je nama bio cilj učiniti sav ovaj postupak i sve ono što se bude radilo otvorenim, transparentnim. U GIS sustavu svaki građanin može u svakom trenutku dobiti osnovne informacije koja parcela je državna, koja je gradska i što je najvažnije je li ili nije u zakupu, tko je zakupnik i do kada taj zakup traje. Na taj način smo ustvari htjeli poslati poruku da kao Gradska uprava brinemo o vlasništvu prije svega gradske, a onda i državne imovine. Mi smo na pretprošlom Vijeću donijeli Strategiju upravljanja gradskom imovinom koje je ovo poljoprivredno zemljište i dio. Mi u gradu Karlovcu točno znamo što je vlasništvo Grada i na ovaj način i što se tiče gradskog i državnog zemljišta, imat ćemo red u prostoru što mislim da je jedna višedesetljetna težnja u gradu Karlovcu, istaknuo je Mandić.

Dodao je i kako su i potpore koje daju poljoprivrednicima također dio razvoja poljoprivrede u gradu Karlovcu.

-Vjerujem da s ovim programom raspolaganja i gradskim i državnim poljoprivrednim zemljištem možemo tome pridonijeti. Naša želja je da i naši poljoprivrednici krenu s okrupnjivanjem poljoprivrednog zemljišta, pogotovo što se tiče otkupa. Očekujem i vjerujem da je jedan veliki dio naših poljoprivrednika i digitaliziran i da koriste i smart rješenja, ali ukoliko to nije opcija, naš odjel im je zaista stalno na raspolaganju. Mi ćemo kontinuirano raspisivati javne pozive na osnovu njihovih zahtjeva, odnosno zamolbi. Sad imamo okvir, imamo jasna pravila, imamo evidentirane sve gradske i državne čestice i ovo je zaista odlična prilika za sve poljoprivrednike da naprave ne samo jedan korak naprijed u razvoju svojih poljoprivrednih gospodarstava nego i više njih, poručio je Mandić.

Mario Novosel, informatičar iz nadležnog gradskog odjela predstavio je GIS sustav pomoću kojeg se upravlja i raspolaže poljoprivrednim zemljištem u Karlovcu. Raspoloživo zemljište vidljivo u GIS sustavu za građane na web stranici Grada Karlovca je na linku https.//gis.karlovac.hr/gis.