Prvi Karlovački

Kad uplaćujete, navedite da se radi o donaciji radi potresa

Autor: Renata Benković

06.01.2021

Karlovac

Zaštićeni račun može se prepoznati po tome što nakon broja banke slijedi: broj 35 (PRIMJER: HR46239000-35xxxxxxxx)

Financijska agencija upozorila uplatitelje pomoći stradalima u potresu s blokiranim računima da im uplaćuju na zaštićene račune, a u opisu plaćanja navedu da je riječ o donaciji radi potresa.

Među stradalima u potresu ima građana čiji su računi blokirani. Kako bi unatoč tome mogli primiti pomoć, molimo sve uplatitelje da novčana sredstva tim građanima uplaćuju na zaštićene račune te u opisu plaćanja navedu da se radi o donaciji radi potresa, poručuju su iz Fine.

Zaštićeni račun može se prepoznati po tome što nakon broja banke slijedi: broj 35 (PRIMJER: HR46239000-35xxxxxxxx)

Kako bi se moglo detektirati da se zaista radi o novčanoj pomoći, iz Fine mole sve uplatitelje koji uplaćuju građanima s blokiranim računima da u opisu plaćanja navedu “donacija”, uz upis poziva na broj odobrenja 420.

Banke su upućene da na jednak način postupe i u slučaju kada se radi o doznaci iz inozemstva koja je izravno upućena na posebni račun.

Među stradalima su i građani čiji računi su blokirani, točnije oko 10.500 njih se nalazi na području Sisačko-moslavačke županije, ističu iz Fine.

Fina je izdala i žurni naputak bankama da svim klijentima iz stradalih područja koji imaju blokirane račune, omoguće korištenje novčanih sredstava koja su uplaćena kao pomoć u saniranju štete od posljedica potresa.