Prvi Karlovački

KA – županija objedinjenom nabavom u dvije godine uštedjela 1,2 milijuna kuna

Autor: Miloš Milovanović

13.01.2021

Županija

Ove godine slijedi objedinjena nabava za fiksnu telefoniju i isporuku električne energije za sve korisnike županijskog proračuna

Karlovačka županija kao središnje tijelo provodi postupke javne nabave za određene nabavne kategorije za ustanove i tvrtke kojima je osnivač. Tako je u 2020. godini Karlovačka županija provela postupak javne nabave za uslugu osiguranja za 53 korisnika, a isto je rezultiralo značajno uštedom i to od 35 – 40  posto , odnosno oko 1.2 mil. kuna, za period od dvije godine.

Osim navedenoga posljednjih godina provedene su i objedinjene javne nabave za  lož ulje  i to za srednje i osnovne škole kojima je Županija osnivač te je ostvarena ušteda od 20 posto. 35 posto uštede ostvareno je za   opskrbu prirodnim plinom za srednje škole kojima su osnivač, a čak 40 posto za nabavu električne energije  također za osnovne i srednje škole kojima su osnivač. U još jednoj kategoriji ušteđeno je  10 posto,  a radi se o  nabavi naftnih derivata realiziranoj na benzinskim postajama za domove zdravlja.

Rezultate objedinjene nabave možemo mjeriti po zadovoljstvu korisnika nabave (kupiti željenu količinu i željene kvalitete za prihvatljivu cijenu), privatnom sektoru koji pruža usluge i nabavlja robu (poslovna prilika, ostvarivanje profita, niski troškovi, pravedan tretman) i racionalizaciji javne potrošnje (postignute uštede, postizanje najbolje vrijednosti za uloženi novac), kažu u Županiji.

Postupak objedinjene nabave Karlovačka županija provoditi će i u 2021. godini, a ove godine slijedi objedinjena nabava za fiksnu telefoniju i isporuku električne energije za sve korisnike županijskog proračuna.