Stavovi prema jednakosti se razvijaju, ali ni današnja mlađa generacija nije imuna na rodne stereotipe i razlike. I dalje postoje nejednakosti između žena i muškaraca, posebice na tržištu rada.

Je li rodna ravnopravnost stvarnost u Europi?

VIŠE IZ RUBRIKE

  Ravnopravnost žena i muškaraca jedno je od temeljnih načela Europske unije. EU je postigla značajan napredak u ravnopravnosti spolova tijekom posljednjih desetljeća. Međutim, rodne razlike ostaju, a na tržištu rada žene su još uvijek previše zastupljene u slabije plaćenim sektorima i nedovoljno zastupljene na mjestima odlučivanja.

  Europska komisija stavila je ravnopravnost spolova visoko na svoju političku agendu i u ambicioznu Strategiju za ravnopravnost spolova (2020. - 2025.) usmjerenu prema Europi ravnopravnih spolova. Evo nekih od izazova s ​​kojima se suočavaju žene, naravno, izazova ima još.

  Kakva je trenutna situacija i što EU radi po tom pitanju?

  Aktivnosti EU-a usmjerene prema rodnoj ravnopravnosti uključene su u različita područja politike i imaju za cilj osigurati jednaka prava kao što su jednakost u donošenju odluka, okončanje rodno uvjetovanog nasilja i razlike u plaćama među spolovima. Evo nekoliko ključnih statistika o situaciji i povezanim aktivnostima EU-a.

  Jednaka plaća

  Žene u Europskoj uniji u prosjeku zarađuju 16% manje od muškaraca, sa značajnim razlikama među zemljama. EU podiže svijest o situaciji godišnjom kampanjom Europske komisije za Dan jednakih plaća 4. studenoga i usvaja različite zakone poput prava EU-a na ravnotežu između poslovnog i privatnog života.

  Obrazovanje i istraživanje

  Rodne nejednakosti u obrazovanju i dalje postoje, na primjer u smislu preferencija kod odabira studija. Vjerojatnije je da će žene imati diplomu višeg obrazovanja, ali su i dalje prezastupljene u područjima studija koja su povezana s tradicionalnim ženskim ulogama, kao što su područja koja se odnose na društvo i skrb, a nedovoljno su zastupljene u područjima kao što su znanost i inženjerstvo.

  Zbog toga EU organizira nagradu EU za žene inovatorice i podržava Međunarodni dan žena i djevojaka u znanosti. Rod je također međusektorsko pitanje u Obzoru 2020., programu EU-a za financiranje istraživanja i inovacija.

  Nasilje

  Nažalost, 33% žena u EU doživjelo je neki oblik fizičkog i/ili seksualnog nasilja.

  EU se nastoji uhvatiti u koštac s rodno uvjetovanim nasiljem kroz zakonodavstvo i praktične mjere o pravima žrtava u skladu s Konvencijom Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

  Rukovodstvo

  Konačno, žene su manje zastupljene na vodećim pozicijama u raznim domenama: politici, gospodarstvu, znanosti i istraživanju. Samo 7,5% predsjednika upravnih odbora i 7,7% izvršnih direktora su žene.

  Europska komisija predano prednjači u zastupljenosti žena na vodećim pozicijama i to je dobar primjer. Predvođena Ursulom von der Leyen, prvom ženom predsjednicom Komisije, Kolegij povjerenika EU-a prvi je put u povijesti blizu postizanja ravnopravnosti spolova.

  Kako EU mjeri napredak?

  Mnogi načini borbe protiv rodne neravnopravnosti dostupni su građanima EU-a. Identificiranje problema prvi je korak u procesu, pri čemu Eurostat pruža informacije o EU kao cjelini, kao i o njezinim državama članicama.

  Nakon što se informacije prikupe, tijela kao što je Europski institut za ravnopravnost spolova mogu početi zagovarati jednake mogućnosti za muškarce i žene kroz stvaranje boljih politika. Objavljuje Indeks rodne ravnopravnosti koji mjeri složeni koncept rodne ravnopravnosti i pomaže u praćenju napretka rodne ravnopravnosti diljem EU-a tijekom vremena.

  Program međusobnog učenja između država članica EU-a ojačao je razmjenu akcija protiv rodnog jaza. Švicarska, Njemačka i Austrija, primjerice, koriste inovativne alate kao što su kalkulatori plaća, kako bi podigli svijest o pitanjima vezanim uz ravnopravnost spolova.

  EU također blisko surađuje s nacionalnim tijelima za ravnopravnost spolova i organizacijama civilnog društva kao što je Europski ženski lobi.

  Izvor: youth.europa.eu