Prvi Karlovački

Javno izlaganje prijedloga Plana upravljanja područjem ekološke mreže Mrežnica – Tounjčica

Autor: Miloš Milovanović

24.11.2021

Županija

Javna rasprava traje do 2. prosinca tako da još uvijek ima vremena za sve one koji žele dostaviti svoje prijedloge na Plan

U dugoreškoj gradskoj vijećnici održano je javno izlaganje u sklopu Javne rasprave prijedloga Plana upravljanja područjem ekološke mreže Mrežnica – Tounjčica.

Javna rasprava traje do 2. prosinca tako da još uvijek ima vremena za sve one koji žele dostaviti svoje prijedloge na Plan.

Navedena aktivnost je dio projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 – Usluga izrade planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima – Grupa 3“.

Uz gradonačelnika Duge Rese Tomislava Boljara, govorila  je pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije Marina Jarnjević koja je iznijela detalje o samom projektu.,

Prezentaciju je održala Martina Petrak iz Javne ustanove Natura Viva, a na izlaganju je bila i Mila Preradović iz Uprave za zaštitu prirode, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Prisustvovali su  i predstavnici Zadruge Granulum Salis, Hrvatskih šuma, Hrvatskih voda, Grada Duga Resa, Javne ustanove Natura Viva  kao i ostali zainteresirani za ovu temu.