Prvi Karlovački

Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u kulturi Grada Karlovca za 2021. godinu

Autor: Branko Obradović

15.06.2020

Karlovac

Natječaj je otvoren od 15. lipnja do 21. kolovoza 2020.

Sukladno zakonskim okvirima Grad Karlovac je putem nadležnog Odjela za društvene djelatnosti objavio Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u kulturi Grada Karlovca za 2021. godinu. Javne potrebe u kulturi Grada Karlovca su kulturni programi, manifestacije, projekti i akcije za koje se sredstva osiguravaju unutar Proračuna Grada Karlovca. Dio programa podržanih kroz ovaj natječaj se provode kroz aktivnosti ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Karlovac; Gradski muzej Karlovac sa novoosnovanim Muzejom Domovinskog rata Turanj- Karlovac, Gradskog kazališta Zorin dom i Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić sa Knjižnicom za mlade.

Program Javnih potreba u kulturi nastoji podržati sve kvalitetne programe za koje postoji potreba, a koji zadovoljavaju sve uvjete natječaja pa tako svake godine potporu ostvare programi Glazbene škole Karlovac, Puhačkog orkestra Karlovac, Karlovačkog tamburaškog orkestra, Folklornog ansambla Matija Gubec, KinoKluba Karlovac, programi udruga civilnog društva poput KAoperative i Carpe Diema, ali i mnogih drugih.

Stručnu ocjenu s prijedlogom sufinanciranja programa obavljaju Kulturna vijeća koja su savjetodavno tijelo Gradskog vijeća. Financijski okvir predviđen za natječaj je 2 milijuna kuna. Natječaj je otvoren od 15.6.2020. do 21.8. 2020. Sve dodatne informacije se mogu pronaći na mrežnim stranicama Grada Karlovca. https://www.karlovac.hr/novosti/javni-poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-kulturi-grada-karlovca-za-2021-godinu-22152/22152

Autor: Branko Obradović