Grad Slunj

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana po POS-u

VIŠE IZ RUBRIKE

  Poticana stanogradnja

  Grad Slunj objavljuje Javni poziv  za podnošenje zahtjeva za kupnju stana po Programu društveno poticajne stanogradnje (POS) na području Grada Slunja radi utvrđivanja Liste reda prvenstva.

  -Rok za podnošenje zahtjeva je od 10. 06. 2024. do 09. 08. 2024. godine.

  Tijekom tog perioda, bit će održana prezentacija projekta od strane Agencije za promet nekretnina (APN), koja je nositelj  gradnje i prodavatelj stanova. O vremenu i mjestu održavanja prezentacije izvijestiti ćemo kada to APN odredi (najavili su da bi bilo  početkom mjeseca srpnja).

  Izgradnjom stanova po Programu poticane stanogradnje Grad Slunj želi svojim mještanima i ostalim građanima Republike Hrvatske koji žele živjeti u Slunju, omogućiti stjecanje prve nekretnine po pristupačnijim uvjetima od tržišnih, s ciljem zadržavanja mladih obitelji.

  Pravo na kupnju stana imaju svi zainteresirani građani Republike Hrvatske koji ispunjavaju propisane uvjete. Bodovanje i uvrštavanje na Listu reda prvenstva provest će se u skladu s Odlukom o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS-a) na području Grada Slunja koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Slunja.

  Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnim obrascima koji se mogu preuzeti na mrežnoj stranici www.slunj.hr , a moguće ih je preuzeti i neposredno u službenim prostorijama Grada Slunja, na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 10, Slunj, radnim danom u uredovno radno vrijeme.

  Popunjeni Zahtjev za kupnju stana, zajedno s prilozima, dostavlja se u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom na adresu: Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, uz naznaku „Zahtjev za kupnju stana iz Programa POS-a – Grad Slunj – NE OTVARAJ“, zaključno do 09. kolovoza 2024.

  Pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti slanjem upita na e-adresu grad-slunj@ka.t-com.hr ili telefonom na broj 047/674-709 radnim danom u uredovno radno vrijeme, poručuju iz Grada Slunja.