Prijave se primaju do 22. veljače

Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za priznanja Karlovačke županije

VIŠE IZ RUBRIKE

    Odbor za Javna priznanja Karlovačke županije na svojoj je sjednici održanoj u četvrtak, 31. siječnja 2019. godine, uputio Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnog priznanja "Nagrada Karlovačke županije za životno djelo" u 2018. godini te Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnog priznanja "Plaketa Karlovačke županije za 2018.godinu". Javno priznanje "Nagrada Karlovačke županije za životno djelo" dodjeljuje se fizičkim osobama koje su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom, dali trajan doprinos te ostvarili rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja, odnosno nacionalnoj ili međunarodnoj promidžbi i ugledu Karlovačke županije. Nagrada za životno djelo može se dodijeliti i posmrtno. Javno priznanje "Plaketa Karlovačke županije za 2018 godinu" dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za njihovo djelovanje ili rezultate koji su pridonijeli razvoju, boljitku ili promociji Karlovačke županije tijekom 2018. godine. Prijedloge za dodjelu javnih priznanja mogu podnijeti: župan, vijećnici Županijske skupštine, upravna tijela Karlovačke županije, gradonačelnici i načelnici općina s područja Karlovačke županije, političke stranke na razini Karlovačke županije te pravne i fizičke osobe s područja Karlovačke županije. Prijedlozi za ova priznanje dostavljaju se u pisanoj formi na adresu Odbora za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2018. godinu, Ulica A. Vraniczanya 2, 47000 Karlovac, a rok za podnošenje prijedloga je 22. veljače 2019. godine. Cjelokupni tekst Javnog poziva istaknut je na web stranici Karlovačke županije www. kazup.hr. (b.o.)