Radovi za koje će se dodijeliti sredstva Proračuna Grada Karlovca su obnova pročelja, vanjske stolarije, krovišta i limarije te radovi na osiguranju stabilnosti objekta

Javni poziv na podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za očuvanje i obnovu objekata spomeničke baštine

VIŠE IZ RUBRIKE

    Grad Karlovac objavio je 23. siječnja ove godine Javni poziv na podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za očuvanje i obnovu objekata spomeničke baštine u 2020. godini. Dokumentaciju  za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za očuvanje i obnovu objekata zaštićene spomeničke baštine  podnositelji zahtjeva mogu preuzeti u Gradskoj upravi Grada Karlovca, Banjavčićeva 9, u predvorju zgrade te na službenoj web stranici Grada Karlovca (www.karlovac.hr).

    Zahtjev za dodjelu sredstava spomeničke rente mogu podnijeti vlasnici objekata koji imaju svojstvo zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze na prostoru grada Karlovca unutar kulturno-povijesne urbanističke cjeline, sukladno Rješenju Ministarstva kulture, KLASA:UP-I-612-08/06-06/470, URBROJ:532-04-01-1/4-06-6 od 23.10.2009.

    Prvenstvo za dodjelom sredstava imat će vlasnici objekata čiji objekti imaju svojstvo pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra, objekti koji se nalaze u Zoni „A“ (potpuna zaštita povijesnih struktura) te objekti unutar kulturno-povijesne urbanističke cjeline koji su izgrađeni prije 1941. godine.

    Radovi za koje će se dodijeliti sredstva Proračuna Grada Karlovca su obnova pročelja, vanjske stolarije, krovišta i limarije te radovi na osiguranju stabilnosti objekta.

    U utorak, 25. veljače 2020. s početkom u 18 sati u Knjižnici za mlade, Banjavčićeva 8, održat će se radionica na kojoj će zainteresirani  građani moći postavljati pitanja, a sve u cilju podnošenja potpunih zahtjeva.