Za tu namjenu u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti osigurano je 230.000 kuna, a u Uredu gradonačelnika 200.000 kuna proračunskih sredstava

Javni natječaj Grada Karlovca za financiranje projekata udruga

VIŠE IZ RUBRIKE

    Grad Karlovac poziva udruge da se uključe u javni natječaj za financiranje sa prijedlozima aktivnosti koje provode odnosno projektima. Javni natječaji Grada Karlovca provode su u dva upravna odjela, Upravni odjel za društvene djelatnosti i Ured gradonačelnika. Za tu namjenu u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti osigurano je 230.000 kuna, a u Uredu gradonačelnika 200.000 kuna proračunskih sredstava. Rok  za prijavu na natječaj u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti je 9. ožujak 2020., a u Uredu gradonačelnika natječaj će biti otvoren do realizacije predviđenih proračunskih sredstava. Za potrebe informiranja zainteresiranih udruga Grad Karlovac će 18. veljače s početkom u 17 sati u konferencijskoj dvorani Muzeja Domovinskog rata Karlovac – Turanj, održati informativnu radionicu na kojoj će predstaviti Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz Proračuna Grada Karlovca za 2020. godinu. Sve informacije i upute mogu se pronaći na mrežnim stranicama Grada Karlovca.