Program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ provodi se u 13 županija

Javna akcija Ženske grupe „Korak“

VIŠE IZ RUBRIKE

    Ženska grupa Karlovac „Korak“ danas je organizirala još jednu akciju u sklopu Nacionalne kampanje programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“. Trogodišnja nositeljica ovog programa je Ženska soba – Centar za seksualna prava, u partnerstvu s još 10 organizacija civilnog društva. Svrha programa je pružanje pomoći žrtvama i svjedocima u 13 županija, među kojima su i Karlovačka i Ličko senjska županija, gdje nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela pri županijskim sudovima.

    -Pružamo emocionalno osnaživanje, pravno i psiho socijalno savjetovanje, zatim pratnju na sud gdje žrtve ili svjedoke pratimo na rasprave i ročišta što im jako pomaže da se smire te da suvislo iskažu ono što trebaju  kako bi postupak mogao što kvalitetnije teći. Također pružamo pratnju na druge institucije poput Centra za socijalnu skrb, policije i  Državnog odvjetništva, kaže voditeljica programa u „Koraku“ Sandra Turkanović.

    Dodaje da su za dosadašnje vrijeme provedbe ovog programa, dva puta mjesečno imali i dežurstvo na sudovima u Karlovcu i Gospiću. Ovim programom pomoć mogu dobiti i žene i muškarci, s tim da ukoliko se  dijete nađe u situaciji da je žrtva ili svjedok kaznenog djela, može se pomoći njegovim roditeljima ili zakonitim zastupnicima.   Svi kojima je potrebna ova vrsta pomoći mogu se javiti u Korak na telefon 600-392, mailom na podrska.korak@gmail.com ili putem Facebook stranice. Podršku akciji svojim dolaskom dale su i zamjenice gradonačelnika i župana Andreja Navijalić i Martina Furdek Hajdin.

    Program financira Ministarstvo pravosuđa sa 180 tisuća kuna godišnje.(m.m.)

    Foto: Igor Čepurkovski