Najviše se javljaju osobe koje imaju problema s nasiljem u obitelji i prijetnji, a u posljednje vrijeme zbog seksualnog nasilja

Javna akcija „Koraka“ povodom Europskog dana žrtava kaznenih djela

VIŠE IZ RUBRIKE

    Ženska grupa Karlovac „Korak“ danas je organizirala javnu akciju povodom obilježavanja Europskog dana žrtava kaznenih djela. Akcija je organizirana u sklopu Nacionalne kampanje programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ financiranog od strane Ministarstva pravosuđa. Cilj joj je informirati građane o uslugama koje se mogu dobiti putem ovog programa, o vrstama podrške i pomoći  te kome se mogu obratiti ukoliko se nađu u svojstvu žrtve, svjedoka kaznenog djela ili prekršaja nasilja u obitelji. Koordinator cijelog programa je Ženska soba – Centar za seksualna prava iz Zagreba, a provodi ga 10 organizacija civilnog društva s područja cijele Hrvatske, odnosno s područja onih 13 županija u kojima ne postoje odjeli za podršku žrtvama i svjedocima pri županijskim sudovima. Program je započeo 2018. godine i traje do kraja ove godine.

    -Cilj programa je omogućiti građanima Hrvatske da svi imaju dostupne usluge koje pružaju i odjeli, s tim da mi kao udruge pružamo i širi opseg usluga. Naprimjer, mi pružamo i pravno i psihološko savjetovanje koje odjeli ne mogu pružati, ali dobro surađujemo s njima, rekla je voditeljica projekta Sandra Turkanović i nastavila.

    -„Korak“ pruža podršku na području Karlovačke i Ličko – senjske županije. Na kraju prve godine provedbe imali smo 61 korisnika, a na kraju 2019. godine bilo ih je 103, dakle značajan je porast; jednako tako i u uslugama. Kada pak govorimo o uslugama tu se radi o emocionalnoj podršci, o informacijama o pravima koje žrtva odnosno svjedok imaju, pravnom i psihološkom savjetovanju, pratnjama na sud i druge institucije kao što su županijska i državna odvjetništva, centri za socijalnu skrb, policijske postaje, hitne medicinske pomoći; dakle sve ono gdje žrtva treba pomoć. Tu su usluge također jako rasle. U prvoj godini provedbe bilo je oko 320 usluga, a prošle godine 569. Očito je da potreba ima, da su ih ljudi prepoznali i doista nam se sve više i više javljaju. Posebno bih izdvojila uslugu pratnje na sud gdje ljudima pomažemo da se uopće snađu u tom cijelom sustavu, da ih pripremimo i da smo s njima pa čak i na samim raspravama.

    Kroz ovaj program pomoć mogu dobiti i žene i muškarci, bitno je samo da su punoljetne osobe. U slučajevima kada se radi o maloljetnicima, onda se pomoć može pružiti njihovim roditeljima ili skrbnicima. Inače, na razini cijele mreže najviše se javljaju osobe koje imaju problema s nasiljem u obitelji, a također ima i jako puno osoba koje se javljaju zbog prijetnji i to su dvije vrste kaznenih djela koje su najčešće. Tome treba još pridodati i seksualno nasilje kojeg je na žalost u posljednje vrijeme sve više.

    Podršku akciji svojim dolaskom dale su zamjenice župana i gradonačelnika Martina Furdek Hajdin i Andreja Navijalić te županijska pročelnica Maja Vučinić Knežević. (m.m.)