Prvi Karlovački

Izrada strategije “Karlovačka županija – pametna županija”

Autor: Branko Obradović

01.08.2019

Županija

Radi uključivanja u rad na strategiji što šireg broja ljudi, još jednom objavljuju se poveznice na ankete kroz koje i građani mogu dati svoj doprinos

Kako demografski revitalizirati Karlovačku županiju, ojačati konkurentnost gospodarstva, održivo i racionalno upravljati prirodnim resursima, povećati kvalitetu i standard života stanovnika efikasnim korištenjem javne infrastrukture, uz pomoć razvoja devet strateških područja, tema je na kojoj se intenzivno radi u Karlovačkoj županiji zadnja dva mjeseca.

Uz pomoć izrađivača strategije, tvrtki InfoDom i InfoCumulus, početkom lipnja je započeo opsežan posao na izradi strategije “Karlovačka županija – pametna županija”. Formiran je projektni tim s voditeljem, zamjenikom i voditeljima devet strateških područja te su izrađeni i upućeni ključnim dionicima na ispunjavanje anketni upitnici s odgovarajućim informacijama. Do sada je održano 16 radionica i više pojedinačnih razgovora kroz koje je pedesetak ključnih dionika upoznato s pojmom “pametnog grada/regije”, a izrađivači strategije su od sudionika dobili povratne informacije o radu i problemima u radu s kojima se susreću u svakom od strateških područja.

Radi uključivanja u rad na strategiji što šireg broja ljudi, još jednom objavljuju se poveznice na ankete kroz koje i građani mogu dati svoj doprinos:

Anketa za građane i udruge:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PametnaKarlovackaZupanija_gradani.

Anketa za ključne dionike:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SmartKarlovackaZupanija2019

Anketa za IT stručnjake:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PametnaStrategijaKarlovackeZupanije_IT

Daljnji rad na izradi Strategije bit će nastavljen na jesen.

Autor: Branko Obradović