Inicijativa građana Zvijezde i Gaze

Inicijativa: Nakon sastanka s građanima iznesen niz netočnih tvrdnji veznih za projekt Aglomeracije

VIŠE IZ RUBRIKE

Zašto se odustalo od krings oplata i prešlo na talpe?

U zaštićenim dijelovima Karlovca je već u 2 navrata rađena kanalizacija na dubinama većim od 6 metara uz osiguranje krings oplatama. Kako je to tada bilo moguće, a sada navodno “ne postoji bolji način i odabir tehnologije je sužen“?

Predstavnici Vodovoda i kanalizacije su, nakon sastanka održanog s građanima 23.4.2024. u javnosti iznijeli niz netočnih tvrdnji veznih za projekt Aglomeracije.  Zbog toga Inicijative građana Zvijezde i Gaze daju svoj osvrt na ove tvrdnje, a vezano za katastrofalnu razinu oštećenja koja se javljaju u karlovačkoj Zvijezdi prilikom provođenja projekta Aglomeracije, poručuju u reagiranju Matija Volner i Milan Medić, ispred Inicijativa.građana Zvijezde i Gaze

Obzirom na gomilu netočnosti i nelogičnosti u tvrdnjama koje u javnost iznosi javno poduzeće Vodovod i kanalizacija (VIK), potrebno se osvrnuti na jednu po jednu tvrdnju.

 • Geomehanički nadzor tvrdi kako nije postojao bolji način izvođenja radova i da je odabir tehnologije u ovakvim slučajevima sužen:

Netočno! Postoje bolji i drugačiji načini izvođenja radova. Štoviše, u glavnom projektu NISU bile predviđene talpe, nego je osiguranje građevinske jame propisano krings oplatama, čijom primjenom se ne izazivaju takva oštećenja na objektima uz trasu izvođenja. Nije jasno niti uvjerljivo objašnjeno zašto se prilikom izrade izvedbene dokumentacije najednom odustalo od krings oplata i prešlo na talpe.

Osim toga, i sama praksa dokazuje tvrdnju da je osiguranje građevinske jame s krings oplatama (kako je izvorno bilo i predviđeno u glavnom projektu Aglomeracije) mnogo sigurnije. U zaštićenim dijelovima Karlovca je već u 2 navrata rađena kanalizacija na dubinama većim od 6 metara uz osiguranje krings oplatama. Kako je to tada bilo moguće, a sada navodno “ne postoji bolji način i odabir tehnologije je sužen“?

U Kraševoj ulici, ispred ulaza u zgradu Veleučilišta u Karlovcu, 1997. je napravljen kolektor na dubini od 7 metara uz osiguranje krings oplatama. Kako je to tada bilo moguće izvesti, a sada najedenom to  više nije moguće? Kako tada nije oštećena niti jedna zgrada u Kraševoj ulici, a sada je oštećeno 10 zgrada od ukupno 13 koliko ih ima u Kraševoj i Klaićevoj ulici, na trasi izvođenja radova ili 77% svih građevina u tim ulicama? Istom tehnologijom zaštite građevinske jame rađena je i kanalizacija na dubinama većim od 6 metara na Korzu, u ulici Matice hrvatske i na mnogom drugim mjestima u Karlovcu.

U Tkalčevoj ulici je u sklopu ISPA projekta (2006-2010.) napravljen kolektor na dubini od 7 metara uz korištenje tehnologije mikro-tuneliranja, a sve bez većih oštećenja po susjedne zgrade. Kako je to tada bilo moguće izvesti, a sada je najednom „odabir tehnologije sužen“?

Ove činjenice razotkrivaju svu besmislenost informacija koje u javnost iznosi Vodovod i kanalizacija. Da nisu katastrofalno opasne po proračun Europske unije i Grada Karlovca, tvrdnje Vodovoda i kanalizacije bi bile naprosto smiješne.

Osim toga, kakav se to „geotehnički nadzor“ uopće spominje?  Do sada je utvrđeno:

 • da je provedbenu i izvedbenu dokumentaciju projekta Aglomeracije odobrio dipl. ing. Branko Čordašev, revident koji uopće nije ovlašten za geomehaničke konstrukcije
 • da glavni nadzorni inženjer Andrej Miška tjednima nije dolazio u Karlovac, niti je vršio nadzor nad radovima u Zvijezdi, nego je u svoj tim uključio dipl. ing. Slobodana Mrakovića iz Karlovca, čovjeka koji nema stručne reference za izvođenje kanalizacijskih sustava na dubinama većima od 6 metara
 • da je magistar Krešimir Bolanča tek 23.4.2024. po prvi put predstavljen kao novi geomehaničar na projektu pri čemu nama još uvijek nije posve jasno tko ga je angažirao, VIK kao investitor ili glavni nadzorni inženjer.

To drugim riječima znači da do sada geotehničkog nadzora uopće nije niti bilo.

 • VIK tvrdi „da se radovi izvode u nepovoljnim uvjetima jer je većina objekata stara“.

Netočno! Radovi se izvode pod istim uvjetima pod kojima su se izvodili i prije 30 godina (zajmom Svjetske banke) i prije 15 godina (ISPA projekt). Osim toga, tvrdnja da su svi objekti stari i bez temelja ne stoji, jer je u Klaićevoj ulici ozbiljno oštećena i zgrada u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve, koja je u potpunosti izgrađena najsuvremenijim metodama prije manje od 5 godina. Dakle, upotreba talpi dovodi podjednako do oštećenja SVIH objekata u zoni izvođenja radova.

 • Kod ovakvih radova pomaci tla su neizbježni:

Netočno! Pravilan odabir metode izvođenja sigurno jamči da ne smije doći ni do kakvih oštećenja prilikom izvođenja. To je uostalom već i dokazano u ranije navedenim radovima na ugradnji kanalizacije na istoj lokaciji (u Kraševoj ulici) na istoj dubini. Ipak, tada se radilo drugom metodom osiguranja građevinske jame - krings oplatama – koje su i sada bile predviđene u glavnom projektu Aglomeracije, ali su u izvedbi zamijenjene talpama, koje uzrokuju katastrofalna oštećenja zgrada uzduž trase izvođenja radova.

 • VIK odbija prijedlog da se nad projektom Aglomeracije provede nezavisna stručna revizija zbog „racionalnog raspolaganja javnim novcem“:

Netočno! Ova izjava je toliko smiješna i besmislena da je ne bi trebalo posebno komentirati, ali zbog javnosti je potrebno reći nekoliko riječi.

Nakon što je projekt Aglomeracije uzorkovao do sada neviđen razmjer oštećenja stare karlovačke Zvijezde i milijunske štete za koje se još ne zna niti hoće li biti plaćene, niti tko će ih platiti – VIK najednom brine iznos od 100.000 EUR koji su građanske inicijative predložile da se izdvoji za provođenje nezavisne stručne revizije projekta.

Sasvim je jasno da to nije razlog. Onima koji su razbili grad i financijski pogodovali izvođaču radova, a sve na štetu građana, smeta jedino otkrivanje istine.

Napravljene su milijunske štete, a opravdanje se nalazi u uštedi desetak tisuća eura. Zar VIK ne zanimaju odgovori tko je odgovoran u cijelom procesu, tko treba sudjelovati i u kojem omjeru u nadoknadi milijunske štete? Možda im je jednostavnije dignuti cijenu svojih usluga pa da štetu plate svi građani Karlovca, Duge Rese, Ogulina, Ozlja i Slunja čiji će vodovi biti uključeni u  budući županijski VIK.

 • Izjava da su u Kraševoj ulici provedeni istražni radovi i ojačavanje temelja:

Ako su istražni radovi i ojačavanje temelja provedeni u Kraševoj ulici, postavljamo pitanje kao je onda moglo doći do tako katastrofalnih oštećenja u toj istoj ulici?

Prilikom izrade kanalizacije u toj istoj ulici 1997. uz korištenje krings oplata, nisu posebno utvrđivani temelji zgrada pa do takvog razmjera oštećenja nije došlo.

To drugim riječima znači da predviđena utvrđivanja temelja uopće ne pridonose smanjenju oštećenja do kojih dolazi zbog upotrebe talpi. Ova se istraživanja i ojačavanja temelja rade samo zbog pokušaja umirivanja javnosti. A rezultat provedenih istražnih radova i ojačavanja temelja u Zvijezdi su teško oštećene kuće.

Molimo VIK da odgovori na ova dva jednostavna pitanja:

Tko je proveo istražne radove u Kraševoj ulici?

Tko je izradio projekt ojačanja temelja u Krašovoj ulici?

Kraševa i Klaićeva ulica su najgore stradale ulice u Zvijezdi. Smatramo da posljedice oštećenja objekata trebaju snositi svi uključeni u taj proces. Uključujući izvoditelja istražnih radova, projektanta, nadzor i investitora koji je također odobrio te projekte (a koji nisu doprinijeli tome da se kuće ne oštete).

 • Nadzor će donijeti uputu o mjerama, odnosno o načinu ojačanja temelja u ulicama u kojima radovi još nisu počeli:

Nadzor prvenstveno treba raditi svoj posao – kontrolirati projekte i radove, a ne davati upute o načinu ojačavanja temelja.

Treba navesti da je u svojem „Stručnom mišljenju o tehničkim rješenjima zaštite rovova za polaganje cjevovoda u četvrti Zvijezda“ (ev.oznaka: 924/2024) magistar Krešimir Bolanča naveo da su „geomehanička istraživanja u glavnom projektu bila skromna“, što znači da je izvođač u izvedbenom projektu trebao provesti detaljna geomehanička istraživanja te ih kao kvalitetnu podlogu upotrijebiti u izvedbenom projektu.

Glavni projekt je neovlašteno revidirao ing. Branko Čordašev, inženjer koji nije ovlašten za reviziju geokonstrukcija.

Još uvijek ostaje nejasno tko je revidirao izvedbeni projekt.

Nedopustivo je da magistar Krešimir Bolanča u svojem Stručnom mišljenju napiše da su „upotrebom talpi moguća buduća oštećenja“. Projektno rješenje u izvedbenom projektu treba dati tehnologiju i metodologiju da prilikom izvedbe radova ne dođe ni do kakvih oštećenja.

Ostale izjave:

Izjave da „Vodovod i kanalizacija od samog početka projekta ističe i provodi otvorenost, dijalog i suradnju s građanima“ te „da većina građana, prvenstveno stanari u zoni radova, vjeruju da se projekt provodi na zadovoljstvo stanara u zoni radova“ su naprosto toliko bezobrazne, bezosjećajne, drske i tragične da ih ne treba niti komentirati.

Zaključak građanskih inicijativa je slijedeći:

 • iz nekog do sada još uvijek neobjašnjenog razloga odustalo se od osiguranja građevinske jame krings oplatama, kako je to izvorno bilo predviđeno glavnim projektom Aglomeracije
 • u izvedbenoj dokumentaciji je netko (najvjerojatnije izvođač) predložio promjenu tehnologije osiguranja građevinske jame iz krings oplata u talpe, a investitor (Grad Karlovac i VIK) i nadzorni inženjer su tu promjenu odobrili
 • za ispravnost projektne dokumentacije odgovoran je investitor (Grad Karlovac i VIK) pa ako se ova izmjena pokaže krivom, odgovornost će snositi Grad Karlovac i VIK, a ne izvođač
 • tehnologija zaštite građevinske jame talpama se pokazala katastrofalnom jer je uzrokovala oštećenja 20% stambenog fonda Zvijezde, za razliku od ranijih radova koji su se izvodili krings oplatama i nisu uzorkovala nikakva oštećenja
 • geomehanički nadzor se nije niti provodio sve do 23.4.2024. kada je angažiran magistar Krešimir Bolanča
 • zbog svega toga, Grad Karlovac i VIK odbijaju provesti nezavisnu stručnu reviziju koja bi jedina pokazala zbog čega je došlo do ovako katastrofalnih posljedica i do sada neviđene razine uništavanja hrvatske i europske zaštićene povijesne i kulturne baštine
 • najavljenim spajanjem vodovoda Ogulina, Duge Rese, Slunja i Ozlja s VIK-om, cijenu katastrofalnih pogrešaka koje izaziva nestručno provođenje projekta Aglomeracije će plaćati i građani tih gradova.