Počele prijave za sufinanciranje korisnika u privatnim domovima za starije i nemoćne u Karlovačkoj županiji

Imate nekog smještenog u privatnom domu za starije i nemoćne? Provjerite ostvaruje li pravo na sufinanciranje!

VIŠE IZ RUBRIKE

  Kao što je u ožujku najavljeno Karlovačka županija počela je s programom sufinanciranja smještaja starijim i nemoćnim osobama koje su smještene u privatnom smještaju te primaju mirovinu u visini do 3.500,00 kuna. Za financiranje je u 2022. godini u proračunu osigurano milijun kuna a pomoć u Karlovačkoj županiji moglo bi dobiti 467 korisnika, od ukupno njih 754 - koliko ih se nalazi u privatnom smještaju.

  Uvjeti za ostvarivanje prava

  Da bi ostvarili pravo na sufinanciranje odnosno pomoć u plaćanju smještaja u privatnim domovima za starije i nemoćne na području Karlovačke županije, korisnik mora zadovoljiti tri uvjeta: mora imati  prebivalište na području Karlovačke županije u posljednjih 10 godina te mirovina mora biti do iznosa od 3.500,00 kuna, pritom se zbrajaju mirovina ostvarena u Republici Hrvatskoj i inozemna mirovina – važno je da zbroj ne prelazi cenzus od 3.500,00 kuna.

  Treći uvjet je da je osoba smještena kod legalnog pružatelja usluga na području Karlovačke županije, znači u domu koji uredno posluje, ima licenciju za rad, nema prijave o nezakonitosti u radu te da je s domom sklopljen ugovor o smještaju.

  Visina sufinanciranja smještaja

  Iznos sufinanciranja usluge smještaja korisniku ovisi o visini ukupne mirovine te je podijeljen u tri kategorije:

  1. Iznos sufinanciranja usluge smještaja korisnika s mirovinom od 0,00 do 1.500,00 kuna iznosi 500,00 kuna mjesečno.
  2. Iznos sufinanciranja usluge smještaja korisnika s mirovinom od 1.500,01 do 2.500,00 kuna iznosi 300,00 kuna mjesečno.
  3. Iznos sufinanciranja usluge smještaja korisnika s mirovinom od 2.500,01 do 3.500,00 kuna iznosi 200,00 kuna mjesečno.

  Način prijave

  Ako vas u domu nisu obavijestili o programu, obratite se predstavniku odnosno odgovornoj osobi doma. Naime, cijeli proces prijave na sufinanciranje obavlja dom odnosno pružatelj usluga smještaja putem web aplikacije SOM. Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo Karlovačke županije je prošlog tjedna za domove čak organizirao i samostalnu informativnu radionicu o prijavi za sufinanciranje.

  Obveza korisnika/skrbnika/obitelji

  Osim obvezne dokumentacije (preslike važećeg ugovora o smještaju i slično) koju predaje predstavnik doma, da bi dom prijavio korisnika za sufinanciranje potrebna je suradnja i pomoć samih korisnika/obitelji/skrbnika.

  Od strane korisnika/skrbnika/obitelji, potrebno je domu donijeti

  • Uvjerenje o prebivalištu, ukoliko iz osobne iskaznice nije vidljivo da korisnik ima prebivalište na području Karlovačke županije u posljednjih 10 godina do dana podnošenja prijave
  • Potvrdu o visini mirovine korisnika za prethodni mjesec prije podnošenja prijave.

  U samom domu treba potpisati privolu/suglasnost za prikupljanje, korištenje i razmjenu osobnih podataka korisnika, potpisati suglasnost kojom korisnik pristaje da prijave za sufinanciranje usluge smještaja podnosi odgovorna osoba pružatelja usluge te da se iznos sufinanciranja isplaćuje na račun pružatelja usluge.

  Uvjerenje o prebivalištu i suglasnosti potpisuju se samo jednom za kalendarsku godinu, dok potvrdu o visini mirovine treba u dom dostavljati redovno, na mjesečnoj bazi.  Nema potvrde, nema sufinanciranja.

  Gdje se i kako dobiva novac?

  Nakon prijave i odobrenja sufinanciranja, odobreni iznos bit će isplaćen na žiro-račun doma. Isplate idu retroaktivno, za protekli mjesec.

  Znači, sam korisnik ne dobiva novac, ali će sljedeći mjesec uplatiti iznos cijene smještaja umanjen za iznos odobrenog sufinanciranja.

  Tko nema prava na sufinanciranje?

  Sufinanciranje po ovom programu ne može ostvariti korisnik koji već koristi sufinanciranje istog od strane nadležnog ministarstva, Centra za socijalnu skrb ili po nekoj drugoj osnovi.

  Čini vam se komplicirano? Možda malo je. Ali, svladat ćemo. Prisjetimo se, Karlovačka županija je jedna od rijetkih koja se odlučila na ovakvu pomoć sugrađanima treće dobi.   Samo ne zaboravite svaki mjesec dostaviti domu potvrde o visini mirovine i sve će ići glatko. A za dodatna pojašnjenja – Udruga starKA stoji na raspolaganju.