Karlovac je osmi "ITU grad" u Hrvatskoj

Imamo viziju razvoja i spremne projekte za financiranje iz ITU mehanizma

VIŠE IZ RUBRIKE

  S obzirom da se nalazimo na samom kraju financijskog razdoblja 2014.-2020., prisjetit ćemo se koje je sve aktivnosti Grad Karlovac odradio u protekle dvije godine, kako je postao osmi „ITU grad“ u Hrvatskoj i što nam predstoji. O tome smo razgovarali sa gradonačelnikom Damirom Mandićem i pročelnicom Službe za provedbu ITU mehanizma Anitom Trbuščić Mlakar.

  Za početak, recite nam što je ITU mehanizam i što je zapravo njegov cilj?

  - Mnogi izazovi, od ekonomskih, ekoloških, društvenih i drugih, s kojima je Europa u zadnjih sedam i više godina bila suočena, ukazali su da postoji potreba za integriranim i teritorijalnim pristupom radi davanja učinkovitog odgovora na te izazove. Integrirana teritorijalna ulaganja su jedan fleksibilan mehanizam za osmišljavanje integriranih odgovora na razne teritorijalne potrebe, jer daje mogućnost kombiniranog korištenja više prioritetnih osi u okviru jednog ili više operativnih programa iz nekoliko europskih fondova.

  Mjere održivog urbanog razvoja se u Republici Hrvatskoj u ovom financijskom razdoblju provode putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru dva operativna programa – Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“, iz tri europska fonda – Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda i Europskog socijalnog fonda. Tako je na nacionalnoj razini odlučeno na početku programskog razdoblja, a za provedbu ovih mjera na raspolaganju je bilo ukupno 345 milijuna EUR-a.

  Ključno je istaknuti da urbano područje mora posjedovati međusektorsku strategiju integriranog razvoja koja odgovara razvojnim potrebama urbanog područja, kako bi ITU mehanizam moglo koristiti na ovakav kombinirani način.

  Grad Karlovac ima međusektorsku strategiju integriranog razvoja?

  - Ima. Grad Karlovac je nositelj izrade Strategije razvoja većeg urbanog područja Karlovac za razdoblje 2019.-2027., a Gradsko vijeće Grada Karlovca usvojilo ju je u svibnju prošle godine.

  Vrlo je važno naglasiti da je na ovu Strategiju, prije usvajanja od strane karlovačkog Gradskog vijeća, Partnersko vijeće većeg urbanog područja Karlovac dalo pozitivno mišljenje. U Partnersko vijeće su kao članovi uključeni predstavnici sva tri grada iz urbanog područja - Karlovca, Duge Rese i Ozlja, predstavnici privatnog i civilnog sektora iz sva tri grada, predstavnici Karlovačke županije i regionalnog koordinatora – JURRA-e, što govori o tome da je napravljen jedan kvalitetan međusektorski dokument s integriranim pristupom teritorijalnom razvoju.

  Što provedba ITU mehanizma znači za lokalni razvoj?

  - Znači da se njegovom provedbom jača uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja i daje im se prilika za provedbu aktivnosti održivog urbanog razvoja kroz ovakav fleksibilan integrirani mehanizam. S jedne strane, gradovi u okviru urbanog područja imaju mogućnost sufinanciranja važnih razvojnih projekata koji zahtijevaju značajna financijska sredstva i koji se ne bi mogli provesti bez potpore iz europskih fondova. S druge strane, Grad Karlovac kao središte urbanog područja ima mogućnost postati dio sustava upravljanja i kontrole korištenja europskih sredstava, i to kao posredničko tijelo za ITU mehanizam. Takvim uključivanjem gradova se aktivnosti procesa upravljanja decentraliziraju, a urbana područja imaju priliku za značajnije gospodarske pomake na svom području, za otvaranje novih radnih mjesta, stvaranje pozitivne društvene klime i unaprjeđenje kvalitete života stanovništva.

  Znači, važna je vizija razvoja i projekti…..

  - Vrlo je važno da gradovi imaju viziju svojeg razvoja i spremne projekte za sufinanciranje iz ovog mehanizma, što Grad Karlovac svakako ima i kontinuirano na tome radi.

  Kako je tekla priprema za korištenje ITU mehanizma u Karlovcu i s čime ste se sve suočavali?

  - Bilo je tu jako puno aktivnosti koje su odrađene u posljednje dvije godine, pa i nešto više.

  Za početak je ključno spomenuti da je Grad Karlovac pod vodstvom gradonačelnika Damira Mandića izrazio volju i spremnost za uključivanje u ITU mehanizam u ovom financijskom razdoblju. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je kao tijelo odgovorno za upravljanje Operativnim programom „Konkurentnost i kohezija“ 4. prosinca 2018. godine donijelo Odluku o mogućem proširenju ITU mehanizma na urbano područje Karlovac s okolicom, a Vlada RH je Zaključkom od 6. prosinca 2018. godine potvrdila ovu Odluku. To je bio važan korak za daljnje aktivnosti koje smo poduzeli, a morali smo zadovoljiti i određene uvjete kako bismo dobili mogućnost korištenja ITU mehanizma. To se prvenstveno odnosi na izradu strategije integriranog razvoja koja je izrađena i usvojena. Paralelno s time, uspostavili smo urbano područje Karlovac u čiji sastav su uključeni Grad Karlovac kao središte urbanog područja te gradovi Ozalj i Duga Resa. U travnju 2019. godine smo sklopili zajednički Sporazum o partnerstvu s ova dva grada i osnovali Partnersko i Koordinacijsko vijeće urbanog područja Karlovac kao podršku pripremi i provedbi Strategije razvoja urbanog područja, što je zahtijevalo primjenu jednog šireg pristupa i komunikacije s gradovima i Ministarstvom.

  Osim toga, pripremili smo paket mjera i projekata iz urbanog područja za provedbu putem ITU mehanizma u ovom financijskom razdoblju i uspostavili smo sustav upravljanja ITU mehanizmom u Gradu Karlovcu koji je ITU posredničko tijelo – prvo je to bio Odsjek za provedbu ITU mehanizma u okviru Upravnog odjela za razvoj grada i EU fondove, a od nedavno je to gradska Služba za provedbu ITU mehanizma.

  Ministarstvo za regionalni razvoj je u listopadu 2019. godine donijelo pozitivno mišljenje o ispunjenju svih preduvjeta, a konačnu Odluku o odabiru urbanog područja Karlovca Ministarstvo nam je uručilo 26. lipnja prošle godine na svečanoj dodjeli u karlovačkoj Aquatici, kada nam je uručen i Sporazum o obavljanju delegiranih aktivnosti kojim su propisane obveze i odgovornosti Upravljačkog tijela  i ITU posredničkog tijela (dakle, Ministarstva za regionalni razvoj i Grada Karlovca).

  Nakon dobivanja ove Odluke i Sporazuma, proveli smo prioritizaciju urbanog područja Karlovac, što znači da smo temeljem općih i specifičnih kriterija identifikacije, prihvatljivosti i odabira procijenili zrelost svih predloženih projekata iz Akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja Karlovac, temeljem čega smo dobili posljednji, ključni, dokument za urbano područje Karlovac, a to je Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja. Ovaj Sporazum smo u studenom prošle godine sklopili s Ministarstvom za regionalni razvoj i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU - SAFU, a ključan je upravo iz razloga što sadrži indikativni iznos financijske alokacije za urbano područje po specifičnim ciljevima operativnog programa i indikativne ITU intervencije planirane za financiranje u okviru ITU mehanizma.

  O kojem je točno iznosu riječ?

  - Da podsjetim, radi se o iznosu od gotovo 157 milijuna kuna, ali je bitno napomenuti da ta sredstva nisu već alocirana na nekakav račun i mi ih sad možemo koristiti, već se radi o maksimalnom iznosu koji nam je na raspolaganju za ovo financijsko razdoblje.  

  Valja još spomenuti i da smo Ministarstvu za regionalni razvoj prijavili projekt „Tehnička pomoć za Grad Karlovac – ITU posredničko tijelo“ i da je ugovor u vrijednosti 3,5 milijuna bespovratnih sredstava sklopljen također u studenom prošle godine, a iz ovog projekta se sufinanciraju svi prihvatljivi troškovi Službe za provedbu ITU mehanizma u omjeru od 85% ukupnih prihvatljivih troškova, poput materijalnih troškova osoblja, njihovih edukacija, opreme za rad, troškovi angažiranja vanjskih stručnjaka za podršku u provedbi aktivnosti ITU posredničkog tijela, neizravni troškovi i troškovi vidljivosti projekta.

  Odrađen je veliki posao od ključne važnosti za razvoj Grada Karlovca, a naravno i ostalih gradova u urbanom području.

  Spomenuli ste i projekte urbanog područja pa da se prisjetimo o kojim je projektima riječ…

  - Radi se o projektima iz područja toplinarstva, obnove brownfield područja (tzv. zapuštenih vojnih ili industrijskih područja), kulturne baštine i poticanja poduzetništva.

  S ponosom možemo reći da su najspremniji projekti za provedbu iz ITU mehanizma u ovom financijskom razdoblju „Obnova brownfield lokacije nekadašnjeg kina Edison“, „Revitalizacija nekadašnjeg kina Edison u funkciji pokretanja integriranih turističkih programa u gradu Karlovcu“, „Revitalizacija vrelovodne mreže u gradu Karlovcu“ i „Nikola Tesla poduzetnički centar“.

  Upravo kod projekata vezanih uz kino Edison vidimo taj kombinirani integrirani pristup specifičan za ITU mehanizam, jer će se rekonstrukcija zgrade financirati iz specifičnog cilja 6e2 – Obnova brownfield područja, dok će se opremanje kina i osmišljavanje različitih kulturnih, turističkih, filmskih i drugih programa i sadržaja financirati iz specifičnog cilja 6c1 – revitalizacija kulturne baštine, oba iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“.

  U kojoj su fazi ovi projekti i može li se očekivati skorašnji početak provedbe?

  - Većina projekata je prijavljena na javne pozive koje je objavilo Ministarstvo za regionalni razvoj, konkretno, prijavljena su tri od četiri projekta. Prijavili smo sve što smo mogli prijaviti za financijsko razdoblje 2014.-2020., s obzirom da smo u ovaj mehanizam ušli na samom kraju razdoblja.

  Moram naglasiti da su za prijavu projekata zaduženi korisnici projekata, dok je ITU posredničko tijelo kao dio sustava upravljanja i kontrole uključeno u postupak vrednovanja projektnih prijedloga. Da pojasnim, projekt „Obnova brownfield lokacije nekadašnjeg kina Edison“ krajem studenog prošle godine prijavio je gradski Upravni odjel za društvene djelatnosti u suradnji s Upravnim odjelom za razvoj grada i EU fondove, jer je Grad Karlovac korisnik projekta. Projekt „Nikola Tesla poduzetnički centar“ je sredinom prosinca prijavila Karlovačka županija u suradnji s Javnom ustanovom Regionalnom razvojnom agencijom Karlovačke županije, jer je korisnik projekta Karlovačka županija, ali je i Grad Karlovac partner u projektu, konkretno gradski Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. Projekt „Revitalizacija vrelovodne mreže u gradu Karlovcu“ prijavila je Gradska toplana d.o.o. kao korisnik projekta, dok još predstoji prijava projekta koji se tiče revitalizacije kina Edison u funkciji pokretanja integriranih turističkih programa u Karlovcu, za kojeg je rok za prijavu 17. veljače. Ovaj projekt prijavit će također gradski Upravni odjel za društvene djelatnosti u suradnji s Upravnim odjelom za razvoj grada i EU fondove, a partneri na projektu su Turistička zajednica Grada Karlovca, Gradsko kazalište Zorin dom i udruga Kinoklub Karlovac.

  Potpisivanje ugovora od strane korisnika projekata, Ministarstva za regionalni razvoj i SAFU, a samim time i početak provedbe ovih projekata očekuje se vrlo skoro.

  Znači, provedba projekata za financijsko razdoblje 2014.-2020. će uskoro započeti, no što slijedi zatim i koji su budući planovi što se tiče ITU mehanizma na urbanom području Karlovac?

  - Što se ovog financijskog razdoblja tiče, predstoji još n+3 razdoblje do kraja 2023. godine za ugovaranje i provedbu prijavljenih projekata od strane korisnika, dok Službi za provedbu ITU mehanizma predstoji odraditi dio postupka vrednovanja prijavljenih projekata, izvještavanje o provedbi ITU mehanizma prema Ministarstvu i druge aktivnosti.

  Za financijsko razdoblje 2021.-2027. ITU mehanizam zasigurno dobiva još veću važnost, jer se povećavaju financijska izdvajanja EU za održivi urbani razvoj i postavlja se pet ciljeva kohezijske politike koji se odnose na pametnu, zeleniju, povezaniju i socijalniju Europu te Europu bližu građanima. Ovaj potonji je novi cilj kohezijske politike koji je usmjeren upravo na poticanje održivog i integriranog razvoja urbanih, ruralnih i obalnih područja te lokalnih inicijativa.

  Ministarstvo regionalnoga razvoja je u fazi izrade posebnog operativnog programa za integrirana teritorijalna ulaganja koji će biti namijenjen prepoznavanju lokalnih i regionalnih razvojnih projekata u okviru kohezijske politike Europske unije. Grad Karlovac će zasigurno do kraja godine morati uskladiti Strategiju razvoja urbanog područja Karlovac s novim operativnim programom i novih pet ciljeva kohezijske politike za 2021.-2027., kao i s Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. kao krovnim strateškim dokumentom. Morat ćemo definirati ključna područja intervencije za daljnji razvoj urbanog područja Karlovac, a u skladu s time promišljamo i o budućim projektima Grada Karlovca za financiranje kroz ITU mehanizam, što će zahtijevati izmjenu Akcijskog plana. Sve navedeno treba, prema načelu partnerstva, komunicirati i uskladiti na Partnerskom vijeću većeg urbanog područja Karlovac. Ono što će biti ključno za sljedeće financijsko razdoblje su integrirani projekti između gradova u urbanom području i već sada postoje određeni projektni prijedlozi na području pametnog prometa i kulturne baštine. Ispred nas je jako puno posla i izazova u ovoj cjelokupnoj pripremi za novo financijsko razdoblje.

  Gradonačelnik Damir Mandić ne krije zadovoljstvo što je Karlovac postao „ITU grad“

  - Grad Karlovac je od 2017. godine, samostalno i u partnerstvu, proveo 44 europska projekta čija ukupna vrijednost iznosi 191.2  milijuna kuna. Treba naglasiti da je i sama Aglomeracija  europski projekt. Naše opredjeljenje da svoje dugogodišnje komunalne probleme rješavamo europskim novcem pokazalo se kao izvrsnim rješenjem. ITU mehanizam nudi sredstva za razvoj. Tako su u ovoj perspektivi, 157 milijuna kuna koje smo osigurali za obnovu vrelovoda, Kino Edison i projekt Karlovačke županije “Nikola Tesla” samo uvod u korištenje svih mogućnosti europskih financiranja, zaključio je gradonačelnik Mandić.