Prvi Karlovački

Iduće školske godine na raspolaganju više pomoćnika u nastavi

Autor: Sunčica Laić

30.07.2022

Karlovac

Nakon uspješnog prolaska administrativne provjere projektnog prijedloga Grada Karlovca predanog na Poziv UP.03.1.2.07. Osiguravanje pomoćnika u nastavi  i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim stanovama, faza V, od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih zaprimljena je obavijest da je projektni prijedlog „ŠKOLA ZA SVE uz pomoćnike u nastavi V“ uspješno prošao fazu procjene kvalitete u postupku dodjele bespovratnih sredstava te mu je dodijeljen maksimalan broj bodova.

Sukladno obavijesti, ukupni prihvatljivi troškovi projekta ŠKOLA ZA SVE uz pomoćnike u nastavi V su 2.582.202,60 kn, od čega je za financiranje iz Europskog socijalnog fonda prihvatljiv maksimalni bespovratni iznos od 2.000.000,00 kn, a Grad Karlovac sufinancira projekt u iznosu od 582.202,60 kn.

Nositelj projekta je Grad Karlovac u partnerstvu sa školskim ustanovama kojima je osnivač (OŠ Banija, OŠ „Braća Seljan Karlovac“, OŠ Dragojla Jarnević, OŠ Dubovac, OŠ Mahično, OŠ Rečica, OŠ Skakavac, OŠ Švarča, OŠ Turanj i Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac). Planirano trajanje projekta je 12 mjeseci, a provedba će započet nakon donošenja Odluke o financiranju po kojoj će biti dodijeljena sredstva te sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva koje se očekuje tijekom kolovoza 2022. godine.

-U školskoj godini 2022./2023. osigurat će se potpora 57 pomoćnika u nastavi koji će pružati podršku za 87 učenika s teškoćama u razvoju, što je veći broj pomoćnika i korisnika u odnosu na školsku godinu 2021. / 2022.. kada je projektom bilo obuhvaćeno 49 pomoćnika za 75 učenika. Ovim projektom će se učenicima s teškoćama u razvoju, kroz odgovarajuću podršku pomoćnika u nastavi, osigurati uvjeti za bolje funkcioniranje i usvajanje obrazovnih sadržaja, uspješniju socijalizaciju i stvaranje vršnjačkih odnosa sukladno njihovim individualnim mogućnostima i potrebama, poručuju iz Grada.