Sanirano klizište u Vukmaniću, ponovo prohodna cesta do Knez Gorice

"Iako nas dijeli 500-tinjak metara trebalo je putovati 15 do 20 kilometara da bi došli jedni do drugih", kažu mještani

VIŠE IZ RUBRIKE

Nakon potresa

Klizište ispod župne crkve je dugo 250 metara i za njegovu je sanaciju utrošeno 900 tisuća eura iz Fonda solidarnosti

Jedno od najvećih i definitivno najopasnije klizište na području Karlovca je ono u Vukmaniću kod župne crkve svetog Antuna. Ono je sanirano, a danas su ga obišli predstavnici Grada i Županije.

Karlovačka županija je s Ministarstvom prostornog uređenja je potpisala ugovor o sanaciji klizišta koje je aktivirao potres, a u to su bila uključena i dva klizišta na području Karlovca, ovo u Vukmaniću te klizište u Sucima, rekla je gradska pročelnica za gradnju i zaštitu okoliša Ana Hranilović Trubić

-Radovi su financirani u 100-postotnom iznosu iz Fonda solidarnosti. Za grad Karlovac iskorišteno je milijun eura i to 900 tisuća eura za sanaciju ovog klizišta. U principu su to bila dva klizišta, jedno s gornje strane prometnice, jedno s donje. S gornje strane prometnice napravljena je sanacija zasjeka sa sidrenjem i mlaznim betonom, gdje je i preusmjerena voda, a s donje strane sanacija usjeka je bila zamjenom čitavog materijala čvršćim i učvršćivanjem same nožice ovoga klizišta, istaknula je pročelnica.

Klizište je dužine oko 250 metara, a radovi su završeni u roku od tri mjeseca.  Za sanaciju klizišta u Sucima utrošeno je preostalih 100 tisuća eura i tamo je klizište riješeno postavljanjem gabionskog zida.

Klizište je uzrokovalo brojne probleme stanovnicima Knez Gorice i Vukmanića, kako je rekla predsjednica MO Knez Gorica Iva Beljan Palajsa, jer je prometnica između dva mjesta bila presječena.

-Nama je ova prometnica od izuzetnog značaja jer su Knez Gorica i Vukmanić dva naselja koja u mnogočemu funkcioniraju kao jedno. Osim rodbinske i obiteljske povezanosti mi dijelimo istu crkvu, groblje i školu tako da nam je ovaj prekid u prometu donio dosta problema. Ostali smo odsječeni, jer iako nas dijeli 500-tinjak metara trebalo je putovati 15 do 20 kilometara dok bi došli jedni do drugih, rekla je Beljan Palajsa, dodavši da je to otežalo i poljoprivredne radove pa su zadovoljni da se stanje vratilo u normalu.

Još 10 zgrada će se rušiti po nalogu Državnog inspektorata

Gradonačelnik Damir Mandić je zahvalio na strpljenju mještanima obaju naselja. Istaknuo je da je danas Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa, te da je Karlovac je „u ritmu“ obnova, odnosno sanacija oštećenja koja su se dogodila uslijed potresa. Dio toga su i spomenuta klizišta. Spomenuo je druge projekte koji su se oslanjali na Fond solidarnosti.

Najavio je da se nastavlja s uklanjanjem objekata oštećenih u potresu koji su opasni, a prema odluci Državnom inspektorata.

- Od jučer je još 10 objekata u gradu pred uklanjanjem odlukom Inspektorata, nešto javnih, nešto privatnih. Jučer je počelo, a mislim da je danas završilo uklanjanje objekta u Branimirovoj 66 , a krenulo je uklanjanje i zgrade Banja 19. Sve zgrade koje su u planu uklanjanja najveći dio se nalazi u Zvijezdi.  

Gradska uprava će u ponedjeljak pustiti na javno savjetovanje odluke koje su vezane za štete od poplava.

-Poznato je da je Grad Karlovac u svom prvom rebalansu predvidio 300 tisuća eura za fizičke osobe, odnosno za obiteljske kuće i 120 tisuća eura za obiteljska gospodarstva. . Cifra ukupnih šteta na svim objektima javnim i privatnim i poljoprivredi je 16 milijuna eura. Ovaj iznos nije velik, ali će pomoći tu prije svega mislim na određene poljoprivredne proizvođače, rekao je Mandić i najavio da bi isplate mogle biti u prosincu.