Prvi Karlovački

I Ličko-senjska županija postala partner u KODOS-u

19.09.2019

Županija

Nadamo se da ćemo biti dobar partner jer okrupnjavanje ovakvih projekata ide za tim da lakše povlačimo EU sredstva, rekao je između ostalog ličko-senjski župan Darko Milinović

Ličko –senjska županija novi je član Centra za gospodarenje otpadom (CGO) Karlovačke županije, KODOS d.o.o. Odluku je danas donijela Skupština Društva na sjednici u Uredu župana. Tako će CGO Karlovačke županije uz otpad iz dijela Sisačko-moslavačke županije koja je ranije postala članom Društva zbrinjavati i dio otpada iz susjednih dijelova Ličko-senjske županije.
Župan je Damir Jelić je u uvodu istaknuo da je trebalo 13 i pol godina da bi se došlo do ovog trenutka. Kazao je da je do sada odrađeno oko dvije trećine puta i da sada treba ići do kraja.
Možda metaforično, ali ovo je jedan od zadnjih vlakova da se uključimo. Iz razloga što je natječaj otvoren i ako bi sve bilo u redu i ako nam se posreći u ovoj godini bi mogli dobiti i izvođača. To je izvođač koji prvo treba projektirati, a onda i izvoditi i to je tako ucrtano. Što se tiče financijske dimenzije, dvije trećine novca je već osigurano. Potpisao je ministar Ćorić. Ostala je još jedna komponenta koju još valja potpisati, a to je s Fondom. Sve je spremno i nema razloga da se i to ne potpiše jer je novac osiguran ovih dana i nakon toga na nama je koji sjedimo za ovim stolom da razmišljamo o onih preostalih 10 posto kako bi se ovaj projekt zatvorio, istaknuo je Jelić.
Ustvrdio je da razvitak, bilo industrijski ili turistički, svih triju županija nemoguć bez ovakvih centara s jedne strane i pročistača otpadnih voda s druge strane.
Sve što jest potpisano s institucijama Europske unije nije samo mrtvo slovo na papiru, nego je implementacija za kvalitetu življenja žitelja na ovim prostorima, zaključio je karlovački župan.
Župan Ličko-senjske županije Darko Milinović je zahvalio na strpljenju, jer je pristupanje ove županije odgodilo donošenje županijskog proračuna.
– Zbrinjavanje otpada je globalni problem u Europi i svijetu, no nadam se da neće tako biti ovdje nego da će i današnji sastanak Skupštine pokazati da to ne treba biti problem, da gospodarenje otpadom može itekako biti pozitivno u svakom smislu te riječi. Županija Ličko-senjska temeljem zakona je podijeljena na tri dijela, jedan ide prema Primorsko-goranskoj županiji, drugi dio Zadarskoj županiji, a treći je naslonjen ovdje na Karlovačku županiju. Mi smo osigurali sredstva koja moramo osigurati u proračunu da ovaj projekt uistinu zaživi i nadamo se da ćemo biti dobar partner jer okrupnjavanje ovakvih projekata ide za tim da lakše povlačimo EU sredstva, rekao je Milinović.
Zamjenik sisačko-moslavačkog župana, Roman Rosavec kazao je da su pristupanjem Ličko-senjske županije stvoreni preduvjeti da Društvo KODOS počne funkcionirati onako kako treba.
Podržavam župana Jelića koji govori da su možda ovo zadnji trenuci da se primimo posla i da se odrade svi preduvjeti da bi se kvaliteto počeo zbrinjavati otpad sa ovog prostora ovih triju županija, zaključio je Rosavec. (kb)
Foto: Igor Čepurkovski