Prvi Karlovački

HSP o demografiji, Velikoj vojarni te zgradama napuštenih škola i društvenih domova

Autor: Miloš Milovanović

04.10.2021

Politika

S obzirom na tešku demografsku situaciju, u Karlovačkoj županiji ali i u cijeloj Hrvatskoj, budući da dosadašnje mjere nisu dale rezultate, HSP Karlovačke županije se zalaže i predlaže, za uvođenje fleksibilnog radnog vremena za roditelje malodobne djece do desete godine života, te olakšice u obliku bonusa u javnom prometu (benzin, auto ceste, parkiralište), u nabavci određenih proizvoda za djecu (odjeća, obuća, hrana, školske potrepštine), kao i povlastice kod konzumiranja kulturnih i športskih priredbi, te športskih djelatnosti. U priopćenju upućenom medijima još navode:

HSP i nadalje ustraje, kako se putem strogog kontroliranja poticaja u Karlovačkoj županiji, ne bi trebala i smjela voditi socijalna politika, već isključivo razvojna, te da bi se sa istim morali poticati i štititi domaći (autohtoni) proizvodi i usluge. Također se zalaže, da se zgrade napuštenih škola i zgrade društvenih domova,  u Karlovačkoj županiji,  iskoriste za razvoj socijalnog poduzetništva, te tako stave u funkciju dobrobiti i sveopćeg napretka. HSP, nakon fijaska i debakla tzv. Petračićeva projekta, sa Velikom vojarnom (zgradom Karlovačkog generalata), na Jelačićevom placu, predlaže da se u zgradi, putem korištenja Europskih fondova, u duhu prijedloga profesora emeritusa Dragutina Roksandića i drugih istaknutih profesora sa zagrebačkog Filozofskog fakulteta, uredi muzej Hrvatske vojne krajine, simbol 500 godina obrane Hrvatske, ali i Europe, od Turaka, a u prizemlju istog urede prostorije tradicijskih obrta koji su postojali u Hrvatskoj vojnoj krajini (puškari, lončari, pivari, voćari, kovači, obućari – remenari itd.)

 Budući da se u ovom mjesecu navršava 150 godina od mučeničke smrti Hrvatskog revolucionara Eugena Kvaternika, HSP predlaže Karlovačkoj županiji da se mjesec listopad, ove godine, proglasi mjesecom Eugena Kvaternika, navodi se u priopćenju koje potpisuje predsjednik Županijskog vijeća HSP Željko Belanek.