Prvi Karlovački

HSP Karlovačke županije uputio priopćenje u vezi nedavnog puštanja vode iz akumulacijskog jezera HE Lešće

Autor: Marta Marinović

30.07.2021

Politika

HSP Karlovačke županije ovoga se puta oglasio u vezi HE Lešće, o čemu je točno riječ i kakav je stav pravaša, donosimo njihovo priopćenje za javnost:

HSP Karlovačke županije upozorava i najoštrije osuđuje ponašanje odgovornih osoba iz HEP a, glede najnovijeg ispuštanja vode iz akumulacije „Lešće“, čime su neposredno u opasnost dovedeni brojni kupači starije dobi na rijeci Dobri, posebice djeca.

Naime, proteklih dana bili smo svjedoci puštanja vode iz akumulacijskog jezera HE „Lešće“, što je uzrokovalo iznenadno dizanje vodostaja rijeke Dobre, za jedan  metar, pa su se uslijed naglog vodenog vala,  brojni turisti i kupači našli u životnoj pogibelji.

Za HSP Karlovačke županije neprihvatljivo je i neodgovorno ovakvo ponašanje HEP a, tijekom ljetne sezone, osobito kad se zna kako se u ovo doba na kupalištima uz rijeku Dobru nalaze brojni domaći i strani gosti, koji su životno bili ugroženi, što od vodenog vala, što od nagle promjene temperature vode.

HSP Karlovačke županije ističe, da se nakon ovakvih postupanja dodatno narušava već teško narušeni riblji, životinjski i biljni svijet u kanjonu rijeke Dobre.

HSP Karlovačke županije opetovano osuđuje sve aktere podizanja Hidrocentrale na rijeci Dobri držeći ih odgovornim za narušavanje bio – ekološke ravnoteže, uz rijeku Dobru, te naglašava: zar netko mora izgubiti život kako bi se napokon odgovaralo, stoji u priopćenju.