Prvi Karlovački

HSP KA-županije najoštrije osuđuje učestale svađe, razmirice i javašluk u ozaljskoj vlasti

Autor: Miloš Milovanović

06.02.2022

Politika

U HSP- u  je uočeno da su mjesni odbori, na području grada Ozlja, nesrazmjerno financirani od strane gradskih vlasti

HSP Karlovačke županije najoštrije osuđuje učestale svađe, razmirice i javašluk u ozaljskoj lokalnoj vlasti,  što ima štetne i pogubne utjecaje na funkcioniranje grada Ozlja, osobito na rješavanje komunalne infrastrukture (uređenje lokalnih cesta i javnih površina) , rješavanje zdravstveno – socijalne problematike (sve više socijalnih slučajeva, vikendom nema dežurnog stomatologa itd.) i gospodarstvenu problematiku (nema dugoročne vizije razvoja poduzetništva, te smanjenja trošarina i poreza, te drugih davanja koji nepotrebno pritišću poduzetnike).  Osim toga, uočeno je da su mjesni odbori, na području grada Ozlja, nesrazmjerno financirani od strane gradskih vlasti, stoji u priopćenju.

HSP KA- županije  ističe potrebu rekonstrukcije i uređenja cestovnih prometnica, kako na području grada Ozlja ( Jaškovo – proširenje prometnice ŽC 3144 uz restoran Papalina, Radino Selo, Durlinci , Tomašnica, prema Završju), tako i susjednih općina Ribnik i Žakanje  (Pravutina), Netretić (Novigrad na Dobri), te nedostatak javne rasvjete na mostu u Jarčem Polju.  Također, ukazujemo na lošu povezanost javnim prijevozom, navedenih općina, sa gradom Karlovcem, a na što stanovnici, spomenutih općina, učestalo i bezuspješno ukazuju.

HSP potiče da se pokrene inicijativa objedinjavanja općina Ribnik, Žakanje i Kamanje, te inkorporiranje u grad Ozalj, budući da se jedino tako stručno, kvalitetno i odgovorno, mogu riješiti sve poteškoće, na spomenutom području, koje dovode do zapostavljanja i zaustavljanja daljnjeg gospodarskog razvoja Ozaljskog kraja, u odnosu na bliže dijelove Republike Hrvatske, navodi  se u priopćenju kojeg potpisuje povjerenik HSP-a za Karlovačku županiju Marinko Marinović.