ŽGK Korak

Hrvatska je treća po broju femicida u Europi

VIŠE IZ RUBRIKE

KORAK u život bez nasilja

Kroz projekt stručno je osposobljeno 11 stručnjakinja koje su se specijalizirale svaka u svom području rada

Projekt razvija izvaninstitucijsku uslugu organiziranog stanovanja, unaprjeđuje uslugu psihosocijalne podrške, jača kapacitete stručnjakinja za pružanje usluga te podiže svijest javnosti o procesu deinstitucionalizacije i pravima žrtava nasilja na život u zajednici.

U kontekstu reforme socijalne skrbi u hrvatskoj, osmislili smo projekt kojim smo uslugu smještaja, provodili kroz uslugu organiziranog stanovanje. To je tip smještaja za žrtve u kojima su one smještene u zasebne stambene jedinice, a imaju sveobuhvatnu podršku stručnog tima te drugih djelatnika.

Na taj način smanjen je broj korisnika smještaja institucijskog tipa. Kroz projekt, unatrag 23 mjeseca uslugu organiziranog stanovanja koristilo je 7 korisnica te 15 djece, čime je premašen procijenjeni pokazatelj od 15 korisnika, navodi se u priopćenju Koraka.

Drugi dio projektnih aktivnosti odnosi se na unaprjeđenje usluge psihosocijalne podrške.

Ova usluga je sveobuhvatna i sumjerena na konkretnu pomoć ženama i djeci. Sastoji se od psihološkog savjetovanja, psihosocijalnog savjetovanja, psihološke procjene, za žene još pravnog savjetovanja, te sasvim nove usluge- usluga odgoja i obrazovanja za djecu žrtve nasilja.

Uslugu psihosocijalne podrške pružili smo za ukupno 45 korisnika, čime je premašen procijenjeni pokazatelj od 20 korisnika. Velika vrijednost projekta su novozaposleni stručni kadar- dvije odgajateljice koje su pružale uslugu odgoja i obrazovanja, odnosno čuvanja i brige o djeci te pružanje pomoći u učenju.

Kroz projekt stručno je osposobljeno 11 stručnjakinja koje su se specijalizirale svaka u svom području rada.

U projektu je provedena kampanja naziva KORAK ka nenasilnom društvu čiji je cilj podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja u obitelji. Specifičan naglasak pritom je stavljen na pravo na život u zajednici. Kampanja je održana kroz sva modula. Lani smo organizirali edukaciju Medijsko izvještavanje koju smo popratili organizacijom okruglog stola na temu Mediji u službi nenasilja.

Zaključci s prvog modula su kako je potrebno provesti više sustavnih edukacija o etičkom izvještavanju, i to najprije među urednicima medija koji odlučuju što izlazi prema van. Također, zaključeno je kako je izvještavanje o rodno uvjetovanom nasilju i femicidu često neprimjereno i nesavjesno (otkrivanje identiteta, okrivljavanje žrtve) te je kroz primjer pokazano kako je moguće slijediti etička i pravila struke, informirati javnost na primjeren način i pomoći žrtvama i drugim uključenima koji prate medije.

Drugi modul održan je na temu femicida te se također odvijao kroz edukaciju i okrugli stol.

Hrvatska je 3. po broju femicida u Europi što je zastrašujuća statistika. Femicid je nedovoljno prepoznat problem, i iako se radi o najprediktivnijem zločinu još uvijek ne postoje relevantne statistike kao osnova za analize te zatim donošenje učinkovitih politika za sprječavanje femicida, premalo je edukacija dionika koji rade sa žrtvama nasilja – potencijalnim žrtvama femicida, a što za posljedicu ima neprepoznavanje problema.

ProjektKorak u život bez nasilja“ je financiran iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020 godina, u okviru poziva Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 492.773,24 EUR, a ova bespovratna sredstva osigurana su 85% iz ESF, a 15% iz Državnog proračuna RH. Projekt traje 24 mjeseca, a završava 1. srpnja ove godine.