Prvi Karlovački

Gradski vijećnik Dimitrije Birač pita gdje završava nova kanalizacija u Turanjskom Poloju

Autor: Ksenija Begović

14.02.2022

Politika

Gradskog vijećnika Nove ljevice Dimitrija Birača zabrinuo je projekt gradnje kanalizacije u Turanjskom Poloju pa je javno uputio pitanja Vodovodu i kanalizaciji i gradonačelniku.

Nedavno sam preko Grada, kao gradski vijećnik, poslao upit ViK-u u vezi projekta gradnje kanalizacijske mreže u ulici Turanjski Poloj. Nakon deset dana dobio sam odgovor da će se tamo u sklopu projekta “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa“, izvesti sanitarna odvodnja i rekonstruirati vodoopskrbna mreža. Priložena je i fotografija izvedbenog projekta, ali neke bitne stvari ipak nisu vidljive.

Tako se iz ovog nacrta ne može iščitati gdje će se završiti kanalizacija iz Turanjskog Poloja. Neće valjda u Korani? Nedostaje dio projekta. Također, gdje završava odvodnja kanalizacijskih sustava? S obzirom na to da ne ide do kraja ulice. Dalje, iako je u legendi naveden postojeći kolektor, u dokumentu ga nema. Gdje je?

Konačno, što je s biorotorom? Ide li se u uklanjanje postojećeg u potpunosti ili se zatrpava? I ovdje nedostaje dio projekta. U vezi potonjeg je zanimljivo da taj biorotor i ne ispunjava svoju izvornu funkciju, nego služi kao septička jama.

Uz sve navedeno, zapravo se provlači i priča da je dio sredstava predviđenih za gradnju kanalizacije u dotičnoj ulici – potrošen za neke druge svrhe pa je projekt bitno izmijenjen. Je li to točno? Ovo je pitanje i za gradonačelnika.

Pitanja ovaj put javno postavljam jer je očito veća vjerojatnost da ću, zajedno s građanima Karlovca, dobiti detaljniji odgovor i u kraćem roku, nego ako se obratim putem maila, navodi u priopćenju Birač.