Prvi Karlovački

Gradovi i općine oslobodili roditelje od plaćanja vrtića u vrijeme koronakrize

Autor: Sunčica Laić

21.05.2020

Županija

S popuštanjem mjera ponovno raste broj djece u vrtićima

Za vrijeme trajanja koronakrize, posljednjih dva mjeseca većina djece kako u gradu Karlovcu, tako i u ostalim gradovima i općinama na području Karlovačke ostala je kod kuće. Zanimalo nas je stoga jesu li roditelji za vrijeme dok djeca ne idu u vrtiće u svim jedinicama lokalne samouprave bili oslobođeni plaćanja cijene vrtića i u kojem iznosu.

Tako je Grad Karlovac donio Odluku po kojoj od 16. ožujka do daljnjega, dok djeca ne pohađaju vrtiće, roditelji vrtiće ne plaćaju. A trenutak kada će se sve ponovno vratiti u „cjeloviti pogon“ i kada će početi plaćanje vrtića, roditeljima će biti na vrijeme biti priopćeno.

Na mjesečnoj razini Grad Karlovac za tu namjenu prema procjenama za svibanj izdvojit će oko 250 tisuća kuna.

Inače, u Dječjem vrtiću Četiri rijeke trenutno je prijavljeno 84-ro djece, a u Dječjem vrtiću Karlovac 92-oje djece. To je mali broj u odnosu na ukupno 1.336 vrtićke djece u karlovačkim vrtićima.

Što se tiče grada Ozlja, u tamošnji Dječji vrtić Zvončić Ozalj upisano je ukupno 170-ero djece.

Odlukom Gradskog vijeća Grada Ozlja o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa na području grada Ozlja, za razdoblje dok se usluga nije koristila, odnosno roditeljima čija djeca nisu pohađala Dječji vrtić Zvončić Ozalj radi obustave rada vrtića, usluga se neće naplaćivati, počevši od 16. ožujka ove godine do povratka djeteta u vrtić, ističu u Gradu Ozlju.

Navode i kako je u vrijeme dežurstva vrtića u tjednu od 16. do 20. ožujka vrtić pohađalo osmero djece, od 23. do 27. ožujka nije bilo djece u vrtiću, dok je u tjednu od 30. ožujka do 03. travnja u vrtiću bilo samo jedno dijete.

U travnju je u vrtić išlo ukupno 12-ero djece, a u prvom tjednu mjeseca svibnja 14-ero djece.

Po uputama HZJZ za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19, koje se odnose na razdoblje od 11. svibnja do 22. svibnja, vrtić pohađa 32-oje djece. Djeca su podijeljena u četiri odgojne skupine, a skupine su formirane po vremenu dolaska djece u vrtić.

-Udio koji podmiruju roditelji u ekonomskoj cijeni pokriva uglavnom troškove koji se odnose na nabavu namirnica i tekućih troškova koji su za vrijeme epidemije koronavirusa svedeni na minimum. Opterećenje koje snosi Grad u ovom slučaju je zanemarivo veće od onog što snosi u redovnim uvjetima jer je podmirenje troškova plaća djelatnika vrtića, koje čine najveći udio, ionako u ukupnom iznosu na teret Grada, poručuju iz Grada Ozlja.

I Gradsko vijeće Grada Duge Rese donijelo je odluku o mjerama pomoći lokalnom gospodarstvu i stanovništvu zbog šteta nastalih uslijed epidemije koronavirusa, te su roditelji s područja Duge Rese u potpunosti oslobođeni plaćanja za cijelo vrijeme ugroze i sada dok se poštuju upute HZJZ o ograničenom broju djece u skupinama, ističe Ana Božić, ravnateljica Vrtića Duga Resa koji inače ima 60 zaposlenih djelatnika. Dodaje i kako općine Generalski Stol, Barilović i Draganić, također podmiruju u potpunosti sve troškove za ovo razdoblje, tzv. „hladni pogon”.

I općina Netretić također u potpunosti sufinancira „hladni pogon” dječjeg vrtića za vrijeme trajanja pandemije i njihovi korisnici ništa ne plaćaju.

Inače, ta općina sufinancira cijenu vrtića s 50 posto za jedno dijete, za drugo dijete općina sufinancira sa 60 posto, a roditelji sa 40 posto, dok za treće dijete općina izdvaja 70 posto cijene vrtića, a roditelji 30 posto.

Dječji vrtić Duga Resa je naravno umanjio ekonomsku cijenu za sve varijabilne troškove, odnosno troškove hrane, te opterećenje iznosi oko 370.000 kuna za mjesec travanj, kaže Ana Božić, ravnateljica Vrtića Duga Resa koji inače ima 60 zaposlenih djelatnika.

Napominje kako u ovo vrijeme koronavirusa u dežurstvu gotovo da i nije bilo djece (u prvom tjednu samo dvoje), a sada sa popuštanjem mjera i prema Uputama HZJZ, od ponedjeljka 11. svibnja 2020. u vrtiću boravi 75-ero djece raspoređenih u devet odgojno obrazovnih skupina.

Inače, Dječji vrtić Duga Resa u ovoj pedagoškoj godini ima 380 djece upisano u redovni program.

Od toga ih je 280 sa prebivalištem u Dugoj Resi, a 100 iz drugih općina. Iz Barilovića 40-ero djece, iz Generalskog Stola 31-o dijete, iz Netretića 20, Bosiljeva devetero i iz Draganića dvoje i to temeljem Ugovora o sufinanciranju smještaja djece u Dječji vrtić Duga Resa.

-Obavezni program predškole u kojem je upisano (Duga Resa i Generalski Stol) 65 djece nastavljen je dalje redovno online odnosno putem web sadržaja te se normalno završava krajem svibnja, ističe Ana Božić.

Na području Općine Bosiljevo nema vrtića za djecu predškolskog uzrasta.

Djeca su smještena u vrtiće u Dugoj Resi i Karlovcu, a Općina kao i do sada sufinancira smještaj u visini 50 posto ekonomske cijene.

Tako u DV Duga Resa (Generalski Stol) polazi devetero djece, a u privatne vrtiće u Karlovcu dvoje djece. Program predškole za 2019/2020 g. u PŠ Bosiljevo i Grabrk  za šestero djece, kako navodi Božić, u cijelosti financira Općina.

Matični vrtić u Slunju pohađa ukupno 128-ero djece. U područnom vrtiću u Rakovici je 46-ero djece.

Kako navode u Gradu Slunju, u vrijeme koronakrize roditelji su u potpunosti oslobođeni obveze plaćanja u oba vrtića.

Djeca su u vrtić krenula od 4. svibnja ove godine i to dvoje djece. Od 11. svibnja u vrtić ih ide 15, a za sljedeći tjedan najavljeno je još petero djece.

Roditelji su oslobođeni obveze plaćanja sve dok traju mjere koje donose mjerodavna tijela. Grad nema dodatnih izdataka za smještaj djece, ali daje redovitu plaću za sve radnike u Dječjem vrtiću Slunj.

U vrijeme koronakrize nije radio ni vrtić, niti je provođen program predškole.

Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin čiji je osnivač Grad Ogulin pohađa ukupno 178 djece te je 19. ožujka donesena Odluka o privremenoj ekonomskoj cijeni usluga vrtića kojom se cijena za mjesec ožujak utvrđuje u polovini ukupnog mjesečnog iznosa od 600 kuna, a to je iznos od 300 kuna obzirom da su djeca pohađala vrtić tijekom prve polovine mjeseca ožujka. Od 1. travnja pa nadalje dok traje obustava rada DV uslijed provođenja mjera zaštite od širenja epidemije koronavirusa roditelji djece upisane u vrtić u cijelosti se oslobađaju plaćanje usluga vrtića, napominju u Gradu Ogulinu.

Nakon otvaranja Dječjih vrtića Odlukom Nacionalnog stožera 11. svibnja, vrtić trenutno pohađa ukupno devetero djece.

Roditelji čija djeca su u svibnju ostala kod kuće tj. neće krenuti u  vrtić biti će oslobođena plaćanja usluga vrtića, dok će roditelji čija djeca pohađaju vrtić, za mjesec svibanj, za tri tjedna platiti 450 kuna, ističe Gordana Puškarić, viša referentica za protokol i odnose s javnošću u Gradu Ogulinu.

Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin, kako napominje, u redovnim okolnostima prihoduje oko 95.000 kuna mjesečno od uplata roditelja.

-Sredinom ožujka donesena je odluka o umanjenju cijene vrtića za roditelje za 50 posto, time su i prihodi od uplate roditelja za ožujak smanjeni za 50 posto. U mjesecu travnju roditelji su bili oslobođeni plaćanja vrtića, a time su i prihodi od uplata roditelja za travanj smanjeni za 100 posto. U svibnju vrtić plaćaju samo roditelji devetero djece koja ga i pohađaju, a nastavno tome vidljiv je pad prihoda za svibanj za 95 posto. To bi na godišnjoj razini bio gubitak od 20 posto od uplata roditelja za vrtić, pojašnjava Puškarić.

U općini Kamanje, predškolski odgoj organiziran je putem djelatnosti dadilje.

U program je, kako ističe pročelnica Anita Matešić Štajcer, trenutno uključeno 13-ero djece.

Ekonomska cijena po djetetu mjesečno iznosi 1.850 kuna.

Dadiljanje se sufinancira u omjeru 40 posto roditelj, 60 posto Općina Kamanje. U vrijeme koronakrize roditelji su oslobođeni plaćanja usluge dadiljanja i puni iznos podmiruje Općina Kamanje. Od dana stupanja na snagu odluka Nacionalnog stožera o dozvoli rada, usluge dadiljanja koristi osmero djece, ističe Matešić Štajcer.

-U Općini Lasinja predškolski odgoj je organiziran kod Osnovne škole „Antun Klasinc“ Lasinja kao posebno ustrojena jedinica za predškolski odgoj i obrazovanje, a u cilju rada s djecom rane i predškolske dobi od navršene tri godine života do polaska u školu.

U ovaj program uključeno je ukupno dvadeset četvero djece.  Ekonomska cijena je oko 2.300 kuna po djetetu, a roditelji sufinanciraju sa 850 kuna po djetetu. U vrijeme koronakrize djeca nisu pohađala predškolski odgoj i roditelji nisu ništa sufinancirali, ističe načelnik općine Lasinja, Željko Prigorac.

Na području Općine Žakanje djeluje Dječji vrtić „Čarolija“.

Kroz program redovnog desetosatnog vrtićkog programa, redovni desetosatni jaslički program, kraći odgojno-obrazovni program i program vanjske predškole uključeno je 55-ero djece, istaknula je Snježana Zvonarić Hribljan, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje.

Ekonomska cijena boravka djeteta u vrtiću iznosi 2.000 kuna.

Cijena boravka u vrtiću za roditelje iznosi 500 kuna, a za treće dijete u obitelji  boravak je besplatan. Ukoliko vrtić pohađa dvoje djece iz obitelji, za drugo dijete cijena je 400 kuna. U doba koronakrize roditelji su oslobođeni plaćanja.

Trenutno vrtić pohađa devetero djece, za sve ostale organiziran je vrtić na daljinu, odnosno vrtić u kući, navodi pročelnica.

Općina Krnjak provodi predškolski odgoj pri Osnovnoj školi „Katarina Zrinski“ u Krnjaku.

Program trenutno pohađa dvoje učenika, a troškove provođenja snosi Općina Krnjak financiranjem rada učiteljice i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, sufinanciranjem troškova opreme po djetetu. Roditelji ne sudjeluju u financiranju programa. Za vrijeme pandemije koronavirusa, djeca nisu pohađala program, ističe Sanja Mirilović pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krnjak.

Općina Josipdol je odmah nakon Domovinskog rata  1996. godine započela s organiziranjem predškolske djelatnosti, koja je nažalost zbog malog interesa vrlo brzo i zatvorena. Organizirana  predškolska djelatnost ponovno je pokrenuta 2000. godine, te se svake godine sve više razvijala, a potreba za upisom u vrtić bila je sve veća.

Zbog velikih potreba roditelja, Općina Josipdol, je vlastitim proračunskom sredstvima u ljeto i jesen 2019. godine u vlastitom prostoru u Oštarijama uredila i adaptirala te opremila prostor za područnu skupinu.

Područna skupina započela je radom 16. prosinca 2019. godine. U područnu skupinu upisano je 12-ero djece jasličkog uzrasta.  Programima predškolskog odgoja obuhvaćeno je 87-ero djece u redovnim programima i 96-ero djece u igraonicama, ističe službenica za informiranje u toj općini, Ivanka Turkalj.

Cijena vrtića za roditelje iznosi 552 kn za prvo dijete, 386,40 kn za drugo dijete, 270,40 za treće i svako sljedeće dijete, a 469,20 kn za samohranog roditelja.

Od 11. svibnja 2020. godine, u privremenim  i izvanrednim okolnostima organiziran je rad u tri skupine koje trenutno polazi 13-ero djece.

-Od 16. ožujka do 30. svibnja roditelji neće sudjelovati u financiranju programa, ali od 1. lipnja roditelji će sufinancirati sukladno važećoj Odluci i prema utvrđenim cijenama, napominje.

Naglasila je i kako je Općina  Josipdol u potpunosti pripremila projekt dogradnje vrtića u Josipdolu  i prijavila ga na mjeru 7.4.1. ali je nažalost odbijen jer je kako navodi premašivao iznos od 9.250.000,00 kn iako je Općina Josipdol  u proračunu „uštedjela“  iznos kojim bi pokrila razliku iznosa od 9.250.000,00 do 12.500.000,00 kuna.

U općini Saborsko je organiziran predškolski odgoj unutar prostora Područne škole u Saborskom, a radi se o pilot projektu Vlade, Karlovačke županije i Općine Saborsko gdje je ideja da se prostori škola koji su prazni stave u funkciju.

Program je tek započeo s radom u veljači, naravno prethodno s fazom privikavanja djeteta, da bi bio prekinut u ožujku zbog pojave koronavirusa i od tada se ne provodi. U rad programa uključeno je 16-ero djece.

Što se tiče sudjelovanja roditelja u financiranju rada vrtića, za ovu godinu je predviđeno da će Općina Saborsko financirati program u punom iznosu za djecu sa područja općine, napominje Sanja Špehar, službenica za informiranje u toj općini.

Sunčica Laić