Mandić:  Karlovac II  trajat će tri godine; početkom prosinca svi dokumenti bi trebali biti spremni za potpisivanje, a početkom 2019. krenuli bi postupci javne nabave za izvođenje radova

Gradonačelnikova pressica uoči Gradskog vijeća

VIŠE IZ RUBRIKE

  Uoči sutrašnje sjednice karlovačkoj Gradskog vijeća, karlovački gradonačelnik Damir Mandić, njegova zamjenica Andreja Navijalić i gradska pročelnica za financije Lidija Malović održali su već uobičajenu konferenciju za novinare. Pred vijećnicima će se tako naći i četvrti rebalans gradskog proračuna kojim se nastoji uskladiti stvarni prihodi i rashodi. Ukupni prihodi gradskog proračuna u zadnjem rebalansu  su 23,5 milijuna kuna manji nego su planirani prethodnim rebalansom  i iznose 282 milijuna kuna. Ne radi se o nekakvom dramatičnom smanjenju, nego o prijenosu projekata koji iz objektivnih razloga nisu  i ne mogu biti realizirani do kraja godine, već će to biti preneseno i  učinjeno iduće. Prije svega se radi o projektima financiranim iz EU fondova kao što je pristupna prometnica Centru za gospodarenje otpadom na Babinoj gori, a radi se o iznosu od 8, 5 milijuna kuna. U iduću godinu seli se i projekt izrade komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni Gornje Mekušje za koju se Grad kandidirao za europska sredstva. Odobrena su i sredstva za projekt promidžbe odvojenog zbrinjavanja komunalnog otpada koji će se realizirati kroz prvi kvartal iduće godine, pa je oko milijun kuna iz ovogodišnjeg proračuna isključeno i stavljeno u proračun za iduću godinu. U nekim prihodima ima i povećanja, poput onog iz Ministarstva branitelja koje je osiguralo pet milijuna kuna za dovršetak Muzeja Domovinskog rata na Turnju.

  -U ostalim prihodima i rashodima bilo je više promjena u strukturi jednih i drugih, ali ništa što bi bitno utjecalo na završetak planiranih projekata koji su započeti u ovoj godini. Sredstva za izgradnju, odnosno rekonstrukciju Dječjeg vrtića Grabrik, koji je počeo ove godine i trajat će godinu dana, u jednom dijelu su bila planirana iz nacionalnih izvora te će se i ostvariti u idućoj godini, dok smo kredit zaključili i njega smo počeli koristiti. U ovom, četvrtom rebalansu, most Hrnetić – Velika Jelsa, smo isključili jer nam kreditna sredstva nisu bila dostatna za njegovu realizaciju, a nekakvih potpora s nacionalne razine, za sada nismo uspjeli dobiti. Tako ćemo taj projekt morati odgoditi, a umjesto njega kreditna sredstva upotrijebit ćemo za projekt Karlovac II, pojasnila je gradska pročelnica za proračun i financije Lidija Malović.

  O Programu rada Savjeta mladih grada Karlovca za sljedeću godinu na pressici je govorila zamjenica gradonačelnika Andreja Navijalić.

  -Novi gradski program radit će se upravo na bazi participacije u njegovoj izradi i Savjet mladih će kroz sve kanale komuniciranja, što kroz medije, što kroz društvene mreže, što usmenom predajom; pozivati sve mlade da se uključe aktivno u radne skupine koje će djelovati pri izradi samog programa. Na neki način kroz taj dokument se pokazuje ono što mladi žele i na koji način žele participirati. Radne skupine će biti formirane po područjima kulture, obrazovanja, zapošljavanja, aktivno sudjelovanje mladih u civilnom društvu, odnosno na neki način u svim onim udrugama u kojima oni djeluju, ali isto tako i u kreiranju socijalnih politika što je važno za mlade ljude.

  Gradonačelnik Damir Mandić osvrnuo se na jednu od točaka sutrašnje sjednice Gradskog vijeća, i to donošenje odluke o komunalnoj naknadi. Konstatirao je da u mjesec dana koliko je prijedlog odluke bio na javnoj raspravi nije pristigao niti jedan prijedlog ili opaska vezano uz ovu odluku. Odluka o komunalnoj naknadi je donesena na temelju  novog Zakona o komunalnom gospodarstvu koji je stupio na snagu 4. kolovoza, gdje je Grad morao u roku od šest mjeseci  i donijeti ovu Odluku. Novi Zakon jasno kaže da Grad u održavanju komunalne infrastrukture ne bi smio  koristiti opće porezne prihode, nego isključivo sredstva vezana uz komunalnu naknadu.  Grad je u zadnjih godinu dana odradio dosta poslova vezanih uz projekte koji će biti sufinancirani sredstvima EU. Jedan od najvećih, i financijski najzahtjevnijih, je projekt Karlovac II, odnosno obnova opskrbe i odvodnje u gradskim četvrtima i mjesnim odborima. Uz to što je morao osigurati vlastita sredstva, Grad Karlovac je u veljači uspio zajedno s Ministarstvom zaštite okoliša i Hrvatskim vodama, u taj projekt ubaciti i komunalnu infrastrukturu Zvijezde.

  -Moram napomenuti da nam je na ruku išlo i to što smo već bili u postupku izrađivanja projektne dokumentacije i samo Zvijezda u onom našem djelu, gradskom, opterećuje proračun sa preko 30 milijuna kuna. Sam proračun takva sredstva ne može iznaći i mi smo u biti  našli model po kojem ćemo u jednom dijelu i tih 30 milijuna kuna, ali za cjelokupno područje grada Karlovca to je iznos od 92 milijuna kuna; financirati povećanjem komunalne naknade, dijelom kreditnim zaduženjem i dijelom iz sredstava  gradskog proračuna. Slikovito rečeno: Svaki obveznik komunalne naknade će izdvojiti na mjesečnoj razini pet kuna više za Zvijezdu i još  pet kuna za ostatak cijelog projekta, kaže gradonačelnik Damir Mandić .

  Mišljenja je da je to iznos koji se može podnijeti, a Zvijezda se time napokon priprema tako da svi  ostali krenu s uređivanjem svojih objekta, ali isto tako da bi se podignuo standard u gradskim četvrtima Švarča, Jamadol, Drežnik, Hrnetić i Turanj te u mjesnim odborima  Gornje Mekušje i Mala Švarča.

  -Provedba samog projekta je predviđena u trajanju od tri godine. Očekujemo da bi početkom prosinca svi dokumenti bili spremni za potpisivanje, odnosno za potpisivanje ugovora i da bi već početkom 2019. godine krenuli postupci javne nabave za izvođenje radova, ističe gradonačelnik.

  U tom kontekstu  osvrnuo se i na točku dnevnog reda Gradskog vijeća vezanu uz Sporazum za provedbu cijelog projekta aglomeracije. Potpisuju ga Gradovi Karlovac i Duga Resa, općina Barilović te dvije tvrtke Vodovod i kanalizacija Karlovac i Komunalno Duga Resa.

  -Ova aglomeracija predviđa i to je uvjet projekta kojeg je postavila Europska komisija, da nakon njegova završetka; na ovom području mora biti jedan isporučitelj usluga vodoopskrbe i odvodnje. Sporazumom iz 2016. godine između ovih dionika, dogovoreno je da je nositelj projekta Vodovod i kanalizacija i on će biti taj isporučitelj usluga. Sporazumom smo nastojali unutar svih sudionika dogovoriti da taj postupak  u sljedećih tri godine prođe u jednom duhu maksimalne suradnje. Ono što je isto tako jako važno je to da na cijelom području aglomeracije, cijena vodnih usluga, odnosno cijena odvodnje, mora biti ista, što će se na kraju cijelog projekta aglomeracije i dogoditi.

  Zaključno je Mandić naglasio da će ovim projektom puni smisao dobiti i već onaj odrađeni projekt, pročistač otpadnih voda.