Grad Karlovac

Gradonačelnik zatražio dodatnu analizu mogućeg povećanja cijene vodnih usluga

VIŠE IZ RUBRIKE

Povećanje cijena vodnih usluga

Vijeća za zaštitu potrošača javnih usluga za Grad Karlovac većinom glasova dalo suglasnost za povećanje cijena

Nakon posljednje sjednice Vijeća za zaštitu potrošača javnih usluga za Grad Karlovac, na kojoj se raspravljalo o mogućem povećanju cijene vodnih usluga tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o., gradonačelnik Damir Mandić zatražio je dodatne analize te podatke o poslovanju tvrtke i preciznije aktivnosti vezane uz smanjenje  gubitaka kako bi točno odredili postotak povećanja cijene, a sve u cilju da trošak naših sugrađana bude minimalan.

Vijeće je većinom glasova dalo suglasnost za povećanje cijena, uz obrazloženje da tvrtka treba uložiti dodatne napore oko racionalizacije troškova kako bi se poboljšala kvaliteta i osigurao kontinuitet isporuke, ali i kako bi se u budućem razdoblju određene stavke u strukturi cijene smanjile. 6 glasova za, 2 protiv – predstavnica Udruge za zaštitu potrošača "Korana" i predstavnik Udruge suvlasnika stanara grada Karlovca, dok je predstavnik Matice umirovljenika Karlovca bio suzdržan. I Vijeće i gradonačelnik kontinuirano će težiti novim prijedlozima rješenja unaprjeđenja usluga u korist potrošača, odnosno naših sugrađana.