Prvi Karlovački

Građani grada Karlovca, probudite se!, apeliraju iz #ProbudiKA-e

Autor: Renata Benković

04.09.2020

Karlovac

Točka dnevnog reda koja je neupitno najviše „zagrijala atmosferu“ i privukla u veliku vijećnicu Grada nemali broj naših sugrađana bila je rasprava o „možebitnoj“ izgradnji benzinske postaje na „livadi“ desno od nove pošte u ulici Miroslava Krleže

Na otvorenoj sjednici Vijeća GČ Novi Centar održanoj u velikoj vijećnici Grada Karlovca ovog četvrtka, posvjedočili smo u potpunosti opravdanom, argumentiranom, trezvenom, dalekovidnom te nadamo se, ne i zakašnjelom „bijesu zdravog razuma naših sugrađana“, navodi se u priopćenju Građanske inicijative #ProbudiKa.

Naime, točka dnevnog reda koja je neupitno najviše „zagrijala atmosferu“ i privukla u veliku vijećnicu Grada nemali broj naših sugrađana bila je rasprava o „možebitnoj“ izgradnji benzinske postaje na „livadi“ desno od nove pošte u ulici Miroslava Krleže. Nakon što je nekoliko naših sugrađana iskoristilo priliku da javno iznese svoj stav, a dojma smo da i nakon naših razgovora s nemalim brojem sugrađana proteklih dana, naročito žitelja GČ Novi Centar, da je taj, jučer izneseni argumentirani stav nekolicine koji su u vijećnici govorili, zapravo stav jedne kritične mase.

Da maksimalno skratimo i rezimiramo jučerašnju raspravu koja je zbog epidemioloških mjera skraćena na nekih sat vremena a unutar kojih je gradonačelnik, gospodin Damir Mandić detaljno izložio nastalu situaciju, odnosno formalno pravni slijed koji se vezano uz tu parcelu do sada odvio, kao i ono što vjerojatno slijedi. Naime, prema iskazima gospodina Mandića, sukus svega je da je u konkretnoj situaciji riječ o parceli koju je od Hrvatske Pošte na javnoj dražbi kupio privatni investitor, da je taj isti investitor u tijeku 2019. godine obavijestio Grad o namjeri izgradnje benzinske postaje te je s nadležnima u Gradu započeo razgovore vezane uz izgradnju iste, prethodno ostvarivši kontakte s karlovačkim projektantima, da još do današnjeg dana za istu nije ishođena građevinska dozvola, ali da Generalni urbanistički plan Grada Karlovca isto tako, svojim sadržajem te unatoč svojim brojnim izmjenama i dopunama, ne garantira da se ishođenje iste može sa sigurnošću onemogućiti.

Slijedom navedenog, benzinska postaja, još jedna, gdje u krugu manjem od kilometra imamo benzinsku postaju uz brzu cestu na Rakovcu, još jednu nešto malo dalje na Dubovcu, dvije na Švarči i da ne nabrajamo dalje, bila bi zaista apsolutno nepotrebna u gradu kakav je Karlovac. Informirajući se, makar i površno o određenim studijama samo u crticama želimo navesti da „neki lebdeći organski spojevi – kao što su benzen, koji povećava rizik od raka – zabilježeni su na benzinskim postajama na razinama iznad prosječne. Ova studija, objavljena u časopisu Journal of Environmental Management, pokazuje da je zrak na benzinskim postajama te u njihovoj neposrednoj okolini, prije svega pod utjecajem emisije koja proizlazi iz isparavanja goriva (neizgoreno gorivo koje isparava kod utovara i istovara, dolijevanja i prolijevanja goriva).

O eventualnim popratnim sadržajima koji bi vrlo vjerojatno bili prisutni na takvoj jednoj benzinskoj postaji ne želimo trošiti riječi, svi ste ih svjesni!

Uglavnom, slušajući izlaganje gradonačelnika, saznajemo da je privatni investitor prije nekoliko dana ponudio Gradu da parcelu otkupi za od prilike 1,6 miliona kuna. Za napomenuti je da je prema riječima gospodina Mandića investitor zahtijevao kao preduvjet izgradnji benzinske postaje, izgradnju kružnog toka, no Grad je taj zahtjev odbio. Nastavno, gradonačelnik je naglasio  činjenicu koja je i laicima manje-više znana,  a ta je da je u konkretnoj situaciji riječ o privatnom vlasništvu te da investitor u slučaju određenog po njega nepovoljnog razvoja događaja može sudski tužiti Grad (po kojim osnovama i da li će, sada bi bilo neozbiljno nagađati). Budući da nije logično za očekivati da Grad parcelu otkupi po cijeni od oko 1,6 miliona kuna,jedino što preostaje s formalno pravne strane su izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana. Struka će, ili bi morala znati, koliko su one za ovu konkretnu predmetnu situaciju moguće, realne i izvjesne, da bi se eventualno na taj način spriječila izgradnja benzinske postaje. Slijedom navedenog, a citirajući gradonačelnika, koji je jučer u nekoliko navrata Generalni urbanistički plan oslovio svojevrsnim „svetim pismom“ kojeg se moraju podržavati svi dionici na koje se on kao takav u određenoj situaciji odnosi, mi ispred GI Probudi Ka ovim putem apeliramo na struku, na naše urbaniste, arhitekte i sve relevantne osobe koje su ili će u buduće imati aktivnu ulogu u njegovim izmjenama i dopunama, da „potezom pera“ onemoguće za buduća vremena ovakve eskapade u vidu nelogičnih, grubih, opasnih, nepotrebnih, besmislenih i naprosto glupih zahvata u vizuru našeg Grada. Kao svojevrsni podsjetnik struci citiramo da je „urbanizam (franc. urbanisme, lat. urbanus: gradski) (gradogradnja), planiranje, projektiranje, izgradnja i uređenje gradova i naselja; u proširenom značenju proučavanje njihova razvoja, strukture i života. Suvremena gradogradnja temelji se na izradbi i donošenju urbanističkoga plana u obliku obvezatnih dokumenata.

Njegova je zadaća da odredi način uporabe zemljišta, načine gradnje na zemljištu“ te prema uvjerenju, želji i interesima nas ispred GI ProbudiKA ali i većine naših sugrađana „uskladi interese korisnika zemljišta s javnim interesom, da uredi promet i osigura stanovnicima bolje ekološke uvjete života.

Također, za napomenuti je, da je Gradonačelnik u više navrata tijekom izlaganja, isticao da ga iritira kada se „populistički“ u ovakvim i sličnim situacijama, kontinuirano naglašava da Grad pogoduje „krupnom kapitalu“ i privatnim investicijama. Zaključno, gradonačelnik je  sportskim rječnikom rečeno „prebacio je lopticu“ na nas građane, kazavši da čak očekuje da građani  poduzmu sve što je u njihovoj moći.

Svjesni da kapital diktira puno toga, te da investitor kupuje svoj zemljište u okružju prostora lokalne zajednice, te da postoji vrlo velika vjerojatnost da pri tome nema izražene estetske i moralne kriterije kako bi se njegova građevina trebala odnositi prema sveukupnom prostoru, nužno je da Generalnim urbanističkim planom što je više moguće spriječimo daljnja „silovanja“ našeg grada.

Nužno je, da u ukoliko je još moguće, u ovoj ali i svim budućim, sličnim situacijama bude postignuto suglasje, struke i građana, uz poštivanje zakona i procedura. Svjesni činjenice da bez privatnih investicija, nema razvoja i zapošljavanja, u ovakvim i sličnim situacijama ipak ne dajemo prednost nekolicini možebitnih radnih mjesta. Ovakve se stvari moraju pitati građane putem javnih rasprava.

U gradu koji smatrate svojim, koji volite i koji držite među najljepšima u Republici Hrvatskoj, velik, nedopustivo prevelik broj , naših sugrađana „spava”.

Građani grada Karlovca, probudite se! Ako je već predodređeno da naš grad, politički gledano, bude, nazovimo tako, bastion sigurne i postojane vladavine HDZ-a, u narednom mandatu i nakon lokalnih izbora u svibnju 2021. godine, ona ne smije biti gluha, slijepa i nijema spram svojih građana, ona mora biti korigirana participacijom građana u lokalnoj samoupravi jer puno malih ljudi koji naprave puno malih koraka, mogu promijeniti sve!, navodi se u priopćenju, kojeg za GI #ProbudiKa  potpisuju Alen Kristović, Goran Turk i Livija Hrastovčak.