Grad Karlovac

Grad Karlovac vlasnicima pasa i mačaka sufinancira troškove kastracije i sterilizacije kućnih ljubimaca

VIŠE IZ RUBRIKE

Zahvati mogući u četiri veterinarske ambulante

Sterilizacija ženke psa 35 €, kastracija psa 25 €, sterilizacija mačke 20 € i kastracija mačka 15 €

Vlasnicima pasa i mačaka u Karlovcu bit će lakše platiti troškove kastracije i sterilizacije kućnih ljubimaca jer će ih dijelom podmiriti Grad Karlovac.

Grad je, naime, započeo sufinanciranje, odnosno, djelomično pokrivanje troškova kastracije i sterilizacije pasa i mačaka u suradnji sa četiri veterinarske ambulante koje su iskazale interes za suradnjom: Veterinarska stanica Karlovac, Veterinarska ambulanta Banija, Ambulanta Anima i Veterinarska praksa za male životinje VET plus. Iznosi sufinanciranja su: sterilizacija ženke psa 35 €, kastracija psa 25 €, sterilizacija mačke 20 € i kastracija mačka 15 € .

Zahtjeve za sufinanciranje građani mogu podnijeti na obrascima koji su objavljeni na WEB stranici Grada na www.karlovac.hr. Ti ispunjeni obrasci moraju biti ovjereni u Uredu za gospodarstvo, razvoj grada i fondove EU (Trg hrvatskih branitelja 4, II kat (Tržnica) u radnom vremenu od 7 do 15 sati).

Nakon što je obrazac ovjeren, vlasnici mogu odvesti svoje pse i mačke u izabranu veterinarsku ambulantu koja će trošak usluge umanjiti za iznos što ga sufinancira Grad.

Sufinanciranje će trajati do utroška sredstava predviđenih Proračunom grada Karlovca za 2024. godinu.