Prvi Karlovački

Grad Karlovac: Skele će ostati na lokacijama dok god će stanje spomenutih objekata to iziskivati, a sve zbog zaštite i sigurnosti sugrađana

Autor: Marta Marinović

01.07.2022

PRIOPĆENJE

Grad Karlovac priopćenjem je reagirao na današnje Facebook objavu Dimitrija Birača o skelama na Banijskom mostu. Priopćenje prenosimo u cjelosti:

-Povodom današnjeg javnog priopćenja Dimitrija Birača, još jednom informiramo javnost da je Grad Karlovac pristupio postavljanju zaštitnih skela uslijed potresa krajem prošle godine, nakon što vlasnici oštećenih objekata nisu postupili po pisanom nalogu gradske uprave da postave skelu. Slijedom toga stručne službe pokrenule su odmah postupak ugovaranja postavljanja skela u što kraćem roku jer je primarna briga gradske uprave zaštiti građane od potencijalne opasnosti.

Tvrtke za postavljanje skela odabrane su direktnim ugovaranjem sukladno članku 11. alineji 6 Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave i sukladno hitnim okolnostima.

Postavljene su zaštitne skele na 11 objekata od kojih je 7 u privatnom vlasništvu, 3 objekta su mješovitog vlasništva privatnih osoba i RH, te je 1 objekt u većinskom vlasništvu RH i manjem dijelu u vlasništvu Grada Karlovca. Naknada za postavljene skele isplaćuje se iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – za hitne intervencije.

Podsjećamo da je Grad Karlovac prijavio i putem Fonda solidarnosti ostvario sredstva za provođenje  mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa za 5 objekata, no nažalost ne i za Gajevu 20, koju je također prijavio i na kojoj je Grad suvlasnik u manjem dijelu. Stoga smo u stalnom kontaktu s resornim ministarstvom kako bi se pronašli drugačiji financijski model obnove i aktivacije Gajeve 20. Skele će ostati na lokacijama dok god će stanje spomenutih objekata to iziskivati, a sve zbog primarne brige za zaštitu i sigurnost naših sugrađana.