Javni natječaj grada Karlovca za financiranje projekata udruga

Grad Karlovac osigurao kroz dva upravna odjela 500 tisuća kuna za rad udruga

VIŠE IZ RUBRIKE

    Grad Karlovac poziva udruge da se uključe u javni natječaj za financiranje sa prijedlozima aktivnosti koje provode odnosno projektima. Javni natječaji Grada Karlovca provode su u dva upravna odjela, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i Uredu gradonačelnika. Za tu namjenu u Upravnom za društvene djelatnosti osigurano je 300.000 kuna, a u Uredu gradonačelnika 200.000 kuna proračunskih sredstava. Za potrebe informiranja zainteresiranih udruga Grad Karlovac će 6. veljače 2019. godine s početkom u 17 sati u Velikoj vijećnici Grada Karlovca održati informativnu radionicu na kojoj će predstaviti Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz Proračuna Grada Karlovca za 2019. godinu. Sve informacije i upute mogu se pronaći na mrežnim stranicama Grada Karlovca. Dodatno, tvrtke Grada Karlovca također raspisuju javni natječaj za financiranje projekata udruga u ukupnom iznosu od 710.000 kuna. Sve informacije bit će objavljene na njihovim mrežnim stranicama.