Grčić: Ukupna procijenjena vrijednost plana nabave za 2020. godinu trenutno iznosi oko 200 milijuna kuna bez PDV-a

Grad Karlovac objedinjenim postupkom javne nabave godišnje uštedi 1,5 milijuna kuna

VIŠE IZ RUBRIKE

  Služba za javnu nabavu u Gradu Karlovcu djeluje kao neovisno upravno tijelo 2,5 godine. To se pokazalo izvrsnom odlukom zato što su poslovi javne nabave po svom karakteru vrlo složeni i odgovorni, a po riječima pročelnice Službe Irene Grčić, dobro je da su izdvojeni u neovisno upravno tijelo i na neki način ona služi kao servis za ostale upravne odjele i za korisnike u sustavu, dakle tvrtke, ustanove i škole. Služba, kako je rečeno na današnjoj konferenciji za medije, također djeluje i kao korektiv prema spomenutim subjektima.

  -To je timski rad, potreban je multidisciplinarni pristup; najmanje pravne, ekonomske i tehničke struke. Tijekom 2019. godine Grad Karlovac je proveo 90-tak postupaka javne nabave, ukupne ugovorene vrijednosti 67,2 milijuna kuna s PDV-om. Provedeno je niz energetskih obnova; od one Gradske uprave, osnovnih škola Turanj i Braća Seljan, zgrade dječjeg vrtića itd. Sve one se financiraju iz EU fondova tako da je potrebna još veća pažnja te se moraju pratiti pravila o financijskim korekcijama koja donosi Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova. Ista pravila su sastavni dio ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Također nužno je pratiti preporuke provedbenih tijela na državnoj razini, kazala je pročelnica ove Službe Irena Grčić i navela još niz postupaka javne nabave od udžbenika do niza socijalnih usluga.

  -Poseban institut javne nabave je objedinjena javna nabava koju je ova Služba „pionirski“ uvela u sustav Grada Karlovca, utvrdivši sedam kategorija objedinjene nabave i za sve njih su provedeni postupci. To je kategorija opskrbe lož uljem, prirodnim plinom, električnom energijom, zatim nabave toplinske energije, mobilne telefonije s aparatima i fiksne telefonije i nabava usluge osiguranja. Za objedinjenu nabavu potrebne su vrlo opsežne i sveobuhvatne pripreme u smislu prikupljanja podataka od korisnika, istraživanja tržišta te izučavanje posebnih propisa za pojedina područja, pojasnila je.  Govoreći o postignutim uštedama pročelnica je istaknula.

  -Objedinjene nabave rezultirale su u startu dobivanjem  znatno povoljnijih ponuda, od dosadašnjeg stanja. Primjerice za prirodni plin za 50 posto povoljniju ponudu, za lož ulje 30 posto, za električnu energiju 20-25 posto, za fiksnu telefoniju i Internet dobili smo uštedu u startu od 40 posto, a kod mobilne telefonije 60 posto. Sada već dolazi drugi ciklus provedbe objedinjenih javnih nabava i bit će lakše budući da postoje podaci i ugovori o realizaciji. Grad Karlovac kao središnje tijelo po provedenom postupku sklapa okvirni sporazum za cijeli gradski sustav u trajanju u pravilo od dvije godine. Korisnici u sustavu dužni su sklapati pojedinačne ugovore te pratiti njihovo izvršenje, te Službi slati povratne informacije.

  Na godišnjoj razini ušteda na dobivene ponude je milijun i pol kuna.

  Ukupna procijenjena vrijednost plana nabave za 2020. godinu trenutno iznosi oko 200 milijuna kuna bez PDV-a. Kako pojašnjava pročelnica Grčić, to ne mogu biti egzaktni podaci do kraja godine jer plana nabave je vrlo promjenljiva kategorija. Neke od njih su već u tijeku, a posebno je važna zajednička nabava u projektu Aglomeracija Karlovac -Duga Resa.

  I Služba za unutarnju reviziju ustrojena je 2017. godine kao neovisno tijelo, a osnovna zadaća joj je pružanje podrške i procjenjivanje unutarnje  kontrole, odnosno davanje neovisnog i objektivnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja.

  -U studenom 2017. godine donesen je interni pravilnik o unutarnjoj reviziji u Gradu Karlovcu. Njime je  definirano organizacijsko ustrojstvo i djelokrug rada Službe koja obavlja funkciju unutarnje revizije u Gradu Karlovcu i njegovim  institucijama kojih je sada 18;  11 osnovnih škola i 7 ustanova. U nadležnosti su također i trgovačka društva koja nisu ustrojila unutarnju reviziju u svom djelokrugu poslovanja, rekla je pročelnica ove Službe Jasminka Maslek i dodala.

  -Prošle godine provedene su dvije revizije; u jednoj reviziji obuhvaćeno je sedam proračunskih korisnika - pet osnovnih škola i dva dječja vrtića u jednom poslovnom procesu. Druga revizija obuhvatila je jedan poslovni proces  kod trgovačkih društava. Kod obje revizije dato je zadovoljavajuće mišljenje, uz određene preporuke za unapređenje i poboljšanje samog sustava unutarnje kontrole. Puno je to lakše napraviti kod proračunskih korisnika budući da je uvedena  glavna knjige riznice. Za 2020. godinu planirane su dvije revizije.

  Odgovarajući na novinarsko pitanje što je kontrolirano  u revizijama prošle godine u školama, vrtićima i tvrtkama pročelnica Maslek je kazala.

  - Kontrolirali smo vlastite prihode i to kod škola najmove sportskih dvorana, a kod vrtića participacije roditelja u cijeni smještaja djece. Preporuke su da se više pažnje posveti kod naplate, da ne bi došlo do zastare. Kod tvrtki smo pak kontrolirali korištenje službenih vozila, a preporuke su bile urednije popunjavanje putnih radnih listova; od odobravanja, do samog vraćanja vozila u tvrtku.

  Inače, u Službi za unutarnju reviziju radi jedan djelatnik, dok ih u Službi za javnu nabavu radi troje. (m.m.)

  Foto: i.č.