Realizirat će se 20-ak velikih infrastrukturnih i drugih velikih projekata

Grad Karlovac će ove godine biti veliko gradilište

VIŠE IZ RUBRIKE

    Grad Karlovac će ove godine biti veliko gradilište na čijem području će se realizirati 20-ak velikih infrastrukturnih i drugih  projekata. Potvrdila je to pročelnica gradskog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Vesna Ribar govoreći o najznačajnijim prošlogodišnjim i ovogodišnjim aktivnostima koje će se provoditi u sklopu navedenog odjela.

    Naglasila je kako za ovu godinu sveukupni rashodi  odjela iznose 98,3 milijuna kuna, od čega 69 milijuna kuna otpada na gradnju. Pobrojala je pritom najznačajnije projekte u sklopu gradnje koji će ove godine biti nastavljeni ili započeti.  To su završetak rekonstrukcija Preradovićeve i Gundulićeve ulice, rekonstrukcija Mažuranićeve obale, rekonstrukcija ceste, nogostupa i izgradnja rotora na potezu Radićeva-Rakovac, zatim uređenje parkirališta, nogostupa i biciklističke staze u Ulici Kneza Trpimira i Ulice kralja Petra Krešimira, kao i rekonstrukcija Ulice Pere Filipca vrijednu oko dva milijuna kuna. Najavila je i realizaciju projekta Susret s rijekom koji obuhvaća izgradnju šetnice uz Koranu do drvenog mosta s ambientalnom rasvjetom i uz multimedije i interpretacijske, edukativne i turističke sadržaje, za što je u pripremi javni natječaj. Nadalje, potpisan je i ugovor s izvođačem za izgradnju pristupne prometnice Centru za gospodarenje otpadom Babina Gora čija je vrijednost 8,5 milijuna kuna, i gdje su pripremni radovi započeli, predviđena je sanacija klizišta u naselju Velika Jelsa, zatim izgradnja polja 16 na groblju Jamadol, projektiranje groblja Hrnetić.

    Među značajnim projektima koji su u tijeku je izgradnja vrtića Grabrik vrijednog 24 milijuna kuna koji bi trebao biti završen do kraja kolovoza ove godine. U planu je i raspisivanje natječaja za nastavak izgradnje ŠRC-a Mostanje koji je ukupno vrijedan 7,5 milijuna kuna, izgradnja mrtvačnice u TušIloviću, kao i energetske obnove Gradske uprave vrijedne 4,7 milijuna kuna i Veleučilišta u Meštrovićevoj ulici čija vrijednost radova je procijenjena na  6,5 milijuna kuna.

    Pored navedenog Programa gradnje i objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture, u sklopu odjela provodi se i Program zaštite okoliša težak 5,7 milijuna kuna, Program energetske učinkovitosti za koji je osigurano 11,9 milijuna kuna, Program prostornog uređenja „težak“ 1,0 milijuna kuna, te Program malog i srednjeg poduzetništva za koji je ove godine osigurano 10,5 milijuna kuna, a što se odnosi na Poduzetničku zonu Gornje Mekušje.

    Među projektima koje provode s državnim institucijama su primjerice Projekt zaštite od poplava grada Karlovca u suradnji s Hrvatskim vodama, s Hrvatskim cestama surađuju na projektu gradnje nogostupa od Cerovca Vukmanićkog do Tušilovića kojem predstoji ishođenje dozvola, na izgradnji projektne dokumentacije za nogostup Zagrebačka, na projektu rotora Logorište, rekonstrukciji pothodnika i drugo, dok s Hrvatskim željeznicama rade na projektu nizinske pruge Hrvatski Leskovac-kolodvor Karlovac.